Samstag, 10. Dezember 2022

Venerina muholovka

 


Da bi uhvatila plijen, Venerina muholovka mora se zatvoriti u djeliću sekunde. Električni signal, takozvani akcioni potencijal, igra centralnu ulogu u tome. Generiše se kada muha dodirne senzorne dlake na Venerinoj muholjci. Na taj način se „uzbuđuje“ organ za hvatanje. Zatim se aktivira drugi akcioni potencijal.

Naučnici sa Univerziteta u Würzburgu, Njemačka su detaljno razjasnili kako to funkcioniše i opisali u časopisu "Current Biology". "Tek kada se zamka u potpunosti razvije i otvori po prvi put, ispaljuje nepogrešive akcione potencijale", objašnjava autorica Sönke Scherzer. Talasi pozitivno nabijenih jona kalcija osiguravaju komunikaciju u stanicama. Glutamatni receptori igraju centralnu ulogu u tome. Otkriće je novo: "Priliv jona kalcijuma pokreće akcioni potencijal preko kanala glutamatnog receptora."

Uz temu:

Venerina muholovka (lat. Dionaea muscipula, eng. Venus flytrap) najpoznatija je biljka mesožderka na svijetu. Otkrivena je na prelazu 18./19. st. U Sjevernoj i Južnoj Karolini, u SAD.

(welt)

(spagos)

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen