Freitag, 16. Dezember 2022

U bojama EU

 


Evropska unija je dodijelila Bosni i Hercegovini dodijelila kandidatski status.

Šefovi vlada zemalja članica potvrdili su odluku Vijeća za opće poslove. Odluka o kandidatskom statusu ne znači automatsko članstvo već dugi proces usklađivanja zakonodavstva sa tekovinama EU.

Šefovi 27 država ili vlada dali su zeleno svjetlo za nastavak puta BiH prema EU.

Reforme su uslov, obaveza za novu vlast, ali i vjetar u leđa građanima BiH prije svega.

Evropska komisija početkom oktobra ove godine preporučila je davanje kandidatskog statusa Bosni i Hercegovini uz osam uvjeta.

Uslovi koje će BiH morati ispuniti su sljedeći:

- usvajanje Zakon o sprječavanju sukoba interesa u institucijama Bosne i Hercegovine

- izmjene i dopune Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovinu

- usvajanje Zakona o javnim nabavkama

- poduzeti odlučne korake za jačanje prevencije i borbe protiv korupcije i organiziranog kriminala

- odlučno unaprijediti rad na osiguravanju efikasne koordinacije na svim nivoima upravljanja granicom i kapaciteta upravljanja migracijama, kao i osiguravanja funkcionisanja sistema azila

- osigurati zabranu mučenja, posebno uspostavljanjem nacionalnog preventivnog mehanizma protiv torture i zlostavljanja

- garantovati slobodu izražavanja i medija i zaštitu novinara, posebno osiguravanjem odgovarajućeg sudskog postupanja u slučajevima prijetnji i nasilja nad novinarima i medijskim radnicima

- osigurati rezultate u funkcionisanju na svim nivoima mehanizma koordinacije o pitanjima EU, uključujući razvoj i usvajanje nacionalnog programa za usvajanje pravne tečevine EU

(ns)

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen