Freitag, 2. Dezember 2022

Šetnja kroz Mostar i njegovu historiju – Mostarske magaze

 

(tekst koji slijedi objavljen je na facebooku dana 8. oktobra 2022. godine, autor je Ahmet Kurt)


Kroz petstogodišnji razvoj Mostara došlo je do srastanja orijentalnog islamskog koncepta grada sa elementima arhitekture i urbanistike sredozemnih gradova. Taj izgled je još izraženiji od 1860-ih kad trgovci, uglavnom pravoslavni, uzduž Carske džade (danas Titove ulice) grade tvrde zidane kamene magaze sa gvozdenim vratima i debelim demirima na prozorima , kakve su oni na svojim trgovačkim putovanjima vidjeli u lukama Dubrovnika, Splita i Zadra.

Kao i ova na slici, magaze su građene na tri etaže, gdje su gornja i podrum služili kao magazini, dok je etaža u nivou ulice služila kao prodajni prostor.

Na prvoj slici sa uličnom fasadom magaze vidimo taj sredozemni koncept, dok kad uđemo u radnju i pogledamo kroz prozorčić na suprutnu stranu, kao čarolijom, ukaže nam se islamski koncept grada sa Starim mostom, te Nezir aginom i Tabačica džamijom ( druga slika).

(Ahmet Kurt)

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen