Sonntag, 23. April 2023

Šetnja kroz Mostar i njegovu historiju – Kula na kraju Donje mahale

 
(tekst koji slijedi objavljen je na fecebooku dana 16. aprila 2023. autor je Ahmet Kurt)

Na prvoj slici sa kraja XIX stoljeća vidi se kula pred Ašikovića sokakom u Donjoj Mahali koja je od samog početka XVIII stoljeća čuvala južni ulaz u grad. Ispod kule je išao put prema Jasenici, Čitluku, Ljubuškom, Vitini, Imotskom, pa dalje prema lukama u Makarskoj, Splitu i Zadru.

Na drugoj slici vidi se nekadašnje mjesto te kule. Nije bez simbolike da se ova kula u kojoj su boravili čuvari ondašnjeg Mostara nalazila uz današnji spomenik za 85 poginulih i nestalih boraca Armije BiH iz Donje Mahale u agresiji na Bosnu i Hercegovinu 1992-1996. godine.

Da se podsjetimo da je u doba uspona Osmanskog Carstva (XVI stoljeće) područje Mostara bilo uglavnom pošteđeno rata i ratnog stradanja, tako da se grad na Neretvi u to vrijeme mogao slobodno razvijati i prostorno širiti. Nakon dugih ratova između Osmanlija i njihovih evropskih protivnika tokom XVII stoljeća teritorija Carstva i Bosanskog ejaleta bitno je smanjena. Time se povećala i ugroženost grada Mostara i njegovih stanovnika, zbog čega sultanova vlast u narednom periodu ulaže mnogo s ciljem fortifikacijskog ojačavanja pograničnih mjesta, a reorganizuje se i vojno-teritorijalni ustroj. Na tom tragu se početkom XVIII stoljeća osniva Mostarska kapetanija kao posebna vojno-teritorijalna jedinica. Uz to, grad se tada dodatno utvrđuje s obje strane rijeke Neretve. Poslije okupacije 1878. godine austrougarske vlasti u najvećoj mjeri porušile su ove fortifikacije i zidove.

(Ahmet Kurt)

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen