Donnerstag, 12. August 2021

Pesticidi ubijaju sve više pčela

 


Hemikalije, paraziti, nedostatak hrane, mnogo su opasnosti za pčele i druge insekte, oprašivače biljaka. Studije su se do sada često fokusirale samo na pojedinačne od gore nabrojanih.
U stručnom časopisu “Nature” istraživači sada upozoravaju da se učinci pojedinih faktora mogu povećati kada djeluju zajedno.
To je posebno evidentno u slučaju agrokemikalija i to već u koncentracijama koje odgovaraju količinama njihovog ostat ka na tretiranim biljkama.
Određeni faktori, kada se kombinuju, imaju veći uticaj na smrtnost pčela od zbira njihovih pojedinačnih efekata. Prema naučnicima, ovaj pojačavajući efekat do sada je bivao zanemarivan.
Trenutni propisi možda ne mogu na odgovarajući način zaštititi oprašivače od interakcija.

Stoga se naučnici zalažu za obavezna, opsežna opservacijska istraživanja nakon izdavanja dozvola. Teško je moguće testirati sve kombinacije bezbroj korištenih kemikalija.

Međutim, to se može ispitati za najčešće korištene mješavine, na primjer, kako aktivni sastojci u kombinaciji s najčešćim otrovnim dodacima i pomoćnim materijama utiču na oprašivače i na druge životinje.

(stern)

(NovaSloboda.ba)

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen