Freitag, 1. September 2023

Skakala, nekad frekventan prelaz preko rijeke Neretve

 (tekst koji slijedi objavljen je na facebooku dana 1. septembra 2023. godine, autor teksta i fotografija je Ahmet Kurt)


Ipak neka korist od knjige!

Javio mi se jedan stanovnik iz prigradskog mostarskog naselja Orlac, koje se nalazi na desnoj obali Neretve, sjeverno od grada u neposrednoj blizini lokaliteta Skakala na rijeci gdje se ona sužava na par uskih kanala koji se za vrijeme niskog vodostaja mogu preskočiti, pa odatle i taj naziv.

Čovjek je na rubu svoje parcele htio posaditi nekoliko voćaka, a pri kopanju naišao je na komade uskog neobrađenog kamena debljine oko 20 cm koji su tvorili jedan pravougaonik veličine jednog mezara. Pošto je vlasnik parcele čitao moju knjigu Mahala Carina u Mostaru u kojoj sam publikovao i kartu šireg područja Mostara iz 1881. godine sa naznačenim haremima, shvatio je da se možda radi o obrubu mezara (santrač), te je zatrpao rupe i odustao od sadnje kako ne bi skrnavio mjesto ukopa. Zamolio me da u većoj razmeri naznačim konture harema sa karte iz 1881. godine na današnju kartu (obje na slikama) kako bi bio siguran. Karta se perfektno poklopila. Naveo je da je njegov komšija također prije koju godinu prilikom iskopa temelja za garažu naišao na dijelove kostiju.

Interesantno je da su u blizini Skakala na obje obale Neretve postojali haremi, što upućuje na zaključak da je ovo mjesto u prošlosti bilo frekventan prelaz preko rijeke. U literaturi je zabilježeno da su konjanici prilikom potjere za mletačkim plaćenikom Stojanom Jankovićem 1687. godine, premostivši ove riječne kanale daskama, skratili put prema Gorancima, pa dalje prema Duvnu gdje je uskok i ubijen. U neposrednoj blizini ovog harema vlasnici okolnih parcela je bila porodica Kajtaz, a na razmeđu XIX i XX stoljeća u blizini je neki Maslo držao kahvu (kafanu).

Iz karata sa kraja XIX stoljeća je vidljivo mnoštvo sličnih manjih harema na prostorima zapadne Hercegovine, u kojoj danas Bošnjaci skoro da i ne postoje.

Stare karte i planovi osim što sadrže dragocjene geodetsko-tehničke i vlasničke pojedinosti, predstavljaju i prvorazredno kulturno-historijsko blago kojem se u nas ne pridaje odgovarajući značaj.

Fotografija: Neretva - Skakala ribari (Anton Zimolo) 1902. (Muzej Hercegovine)

(Ahmet Kurt/20230901)


Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen