Dienstag, 26. September 2023

Iz stare štampe: Spomenik u brdu, list Borba od 4. oktobra 1965. godine

 U listu Borba od 26. septembra 1965. godine objavljana je foto reportaža sa otvaranja Partizanskog spomen groblja u Mostaru. Autor fotografija je bio Savo Basta.


"Spomenik u brdu

Mostar je 25. septembra, reklo bi se namah promenio svoj lik. Izmenilo ga je monumentalno Spomen-groblje, koje je primilo posmrtne ostatke 614 boraca, izginulih u ovim krajevima. Mostar je danas živa epopeja jer se bela građevina u kamenom moru "saživela" sa pejsažem, svetlošću ovog podneblja i vodom" i priče o herojima sa mrtve straže. Tako je simbolizovana velika borba i tragika smrti, glorifikovana sloboda i njeni darovi. Čitave procesije ljudi išle su Hercegovinom 25. septembra da vide kako se menja grad. Na bivšem igralištu "Veleža, na velikom narodnom mitingu koji je održan pred ulazom u Spomen.groblje pročitana su imena poginulih. Spomenik na Bijelom Brijegu, poslednje i najveće delo Bogdana Bogdanovića, saopštava mnogo više nego što se kamenom, vodom i prostorom može reći. Ovaj "grad na putu" postao je tako naselje koje svoju istoriju ne mora da saopštava uobičajenim jezikom. To čini spomenik ubedljivije i potresnije – monumetalnije.


Na slikama:

-Na ulazu u Spomen.groblje pioniri na počasnoj straži.

-Majka palog borca ostala je poslednja. Sama, sa tugom za mrtvim sinom.

-Hiljade građana Mostara i mnogih naselja širom Hercegovine pristigli su pod Bijeli Brijeg.

-Arhitekta Bogdan Bogdanović: Ovo je moje najnovije i najdraže delo uspešno je realizovano zahvaljujući razumevanju grada i neumornim neimarima koji su radili na realizaciji

-Narednog dana, po otvaranju Spomen-roblja nekoliko hikjada Mostaraca posetilo je veliki spomenik koji se obilazi i gleda kao narodni muzej, muzej u brdu, kao velika kuća u kojoj prebiva poštovanje prema istoriji

-Džemal Bijedić čita imena poginulih boraca Đuri Pucaru – Starom i Cvijetinu Moijatoviću, članovima Izvršnog komiteta CK SKJ.

(snimio: Savo Basta)


priredili: Armin Džabirov, Tibor Vrančić, Smail Špago

(NovaSloboda.ba)

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen