Freitag, 26. Mai 2023

Čudesna Hercegovina u dvanaest slika

 (tekst koji slijedi objavljen je na facebooku 24. maja 2023. godine, autor je Ahmet Kurt)

Jučer imadoh prilike preletjeti iznad Hercegovine, ili južne Bosne, a pogled na tu ljepotu oduzima dah. Kako letjeh, tako i slikah - od sjevera prema jugu, okrenut istočnoj polovini tih mitskih predjela. Pogledajte tih dvanaest slika.


Slika 1.

Jablaničko jezero od brane (zaokružena crvenom kružnicom), pa preko Ostrošca do Čelebića. U desnom donjem uglu slike Jablanica. Na ovom području vođene nu sve one poznate bitke Drugog svjetskog rata.


Slika 2.

Područje Mostara se sastoji od tri kotline. Na ovoj slici je prva, Bjelopoljska kotlina sa selima Humi i Lišani, Potoci, Vojno, Vrapčići. Akumulaciju vještačkog jezera zapriječila je brana HE Mostar (u crvenom krugu).


Slika 3.

Mostar je nastao u središnjoj kotlini, pošto je drevni most (u crvenom krugu) na mjestu gdje su obronci lijevih i desnih brdskih masiva najbliži. Nadmorska visina Mostara je svega 50 metara, a Podveleška zaravan sa nizom sela leži na visini od 500 do 1200 metara (gornji dio slike). Vidimo da je jedan hrbat izgreban putevima koji vode do nedavno podignutih vjetrenjača. Ovdje je carstvo bure.


Slika 4.

Treća i najjužnija mostarska kotlina, Bišće polje i Rodoč. Vidljiva su oba aerodroma, te kompleksi nekadašnjih fabrika Soko (u sredini donjeg ruba slike).


Slika 5.

Mitski predjeli sa utokom Bune u Neretvu pa sve do tvrđave Herceg Stjepana (u crvenom krugu). U desnom rubu slike vidimo put koji se penje prema Stocu.


Slika 6.

Dubravska visoravan. U lijevom uglu vidljiv je završeni dio auto-puta. Pored brojke 6 novoizgrađeno selo u koje su suludom Tuđmanovom politikom Hrvati srednje Bosne ovdje premješteni. Selo je izgrađeno donacijama koje je Hrvatska dobila od Turske (!?), a u čast Mate Bobana zove se Bobanovo selo.


Slika7.

Zemlja starih Daorsa. Kanjon rijeke Bregave sa Stocem. U lijevom dijelu slike Dubravska visoravan sa selom Opličići u prvom planu.


Slika 8.

Novoizgrađeni put koji od Stoca vodi prema Neumu.


Slika 9.

Popovo polje sa regulisanim koritom Trebišnjice. U nekom hanu u Arabiji prije 300-400 godina uz vatru pričaju karavandžije i putnici-namjernici, pa će jedan od njih upitati jednog stanovnika ovog polja koji se nekim slučajem tu zatekao, odakle on dolazi. Popovac odgovori da on dolazi iz jedne zemlje gdje dva puta godišnje imaju žetvu, a kad dođe zima onda na mjestu gdje su žnjeli love najukusniju ribu koju možete zamisliti. Svi su se nasmijali smatrajući da je nemoguće da takvo mjesto postoji na ovom dunjaluku.


Slika 10.

Granično područje Bosne i Hercegovine i Hrvatske kod starog Slanog. Ja sam crvenom linijom označio današnju državnu granicu. Ovim klancem u prošlosti je išao karavanski put.


Slika 11.

Slano je nekad bila luka koja je imala razgranate mreže sa Bosnom. U pozadini slike masivi Hercegovine.


Slika 12.

Odavde su svakodnevno prema Bosni hitali mnogi dubrovački poklisari noseći javna i tajna pisma bosanskim vladarima. U gornjem desnom uglu slike zaokruženo područje gdje Trebinjci prave turističko naselje sa pogledom na more i Dubrovnik.

(Ahmet Kurt/20230524)

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen