Samstag, 29. Januar 2022

Iz starih knjiga: Mostar 1927, Balkans Sketches

 
Dvije slike i dio teksta iz putopisne knjige “Balkan sketches” (Balkanske skice) iz 1927 godine, koju je napisao Lester George Hornby, američki slikar i graver…

“Stari most se uzdiže u vitkom luku visoko iznad Neretve, a na oba kraja mu se nalaze ono što su nekad bile zidane utvrde i kule od kamena, a koje sada služe za stanovanje.

Da je ovaj most bio jezgro Mostara, jasno se vidi iz ruševnih zidova, pokrivenih divljom vinovom lozom, sa istaknutim balkonima, slikovito postavljenim, a koji su dodani nakon njegove izgradnje u petnaestom vijeku.

Sa vrha mosta se gleda dole u suhovito korito rijeke, obloženo vremenom istrošenim kamenjem.

Uska rijeka vijuga svojim vječnim tokom, i kao da teži tome da se održi protiv nemilosrdnog sunca u sušnom dobu.”

(Armin/cidom/20220121)


Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen