Montag, 9. Mai 2022

Plan grada Mostara između 1913. – 1916. - Zanatska škola

 


05 Zanatska škola - Godine 1912. u Novoj ulici (danas gornja Šantićeva) završena je gradnja zgrade Zanatske škole po projektu Aloisa Studničke i ona je iste godine počela s radom. Na karti se vid jasan natpis za Zanatsku školu (Handwerkerschule) koja je u vrijeme izrade karte već postojala. Nakon Drugog svjetskog rata postala je ŠUP (Škola učenika u privredi).


Došli smo u posjed digitalno skenirane karte - plana grada Mostara iz perioda 1913. – 1916. godine, iz Arhiva Bosne i Hercegovine , a koju nam je velikodušno ustupio g. Srećko Ignjatović. Analizirajući je, naišli smo na dosta zanimljivih detalja koje ćemo u nastavcima ovdje na fb stranici CIDOM pokušati donijeti široj javnosti.

(Džabirov, Vrančić, Špago)

(Cidom Mostar/BiH fotoenciklopedija)


Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen