Mittwoch, 18. Mai 2022

Iz stare štampe, u Mostaru, 1908. godineU američkom magazinu "National Geographic" iz 1908 godine, objavljeno je nekoliko fotografija Mostara, uz popratni tekst...

"Grad je potpuno orijentalan, i zgodno je smješten sa obje strane brze Neretve, i sa mnogo minareta koji se slikovito ukazuju na horizontu. Dvije četvrti grada su povezane sa veličanstvenim starim kamenim mostom, sa rasponom od stotinu stopa i preko 60 stopa iznad rijeke. Tradicija ga pripisuje Rimljanima (iako ga je vjerovatno sagradio jedan od ranih sultana), a tradicija također kaže da su bile velike poteškoće prilikom izgradnje temelja, sve dok neko nije dobio sretnu zamisao da ugradi dvoje ljubavnika ispod stubova mosta, nakon čega je sve dobro krenulo.”

Tih godina mnogi posjetioci, koji su dolazili u Mostar dolazili sa pretpostavkom da su mostarski Stari most gradili Rimljani, a onda su dolaskom u Mostar, u Stari gradi i na most, dobijali sasvim drugačiju sliku.

Prilog: fotografije Mostara iz 1908. godine


Priredili: Armin Džabirov, Smail Špago, Tibor Vrančić

(NovaSloboda.ba)

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen