Samstag, 7. Mai 2022

Plan grada Mostara između 1913. – 1916. - Novi most na Carini

                              


03 Novi most na Carini – Također je na karti vidljivo da su austrougarski planeri predvidjeli i novi cestovni most koji bi spajao Sjeverni logor s desnom obalom Neretve. Prema položaju mosta i cesti koja ide od njega prema Sjevernom logoru, moguće je da je ovaj most trebao biti vojni. Moguće je i da se željelo time rasteretiti Carinski most ili je možda prvobitni plan bio da Carinski most bude isključivo željeznički, a ovaj novi cestovni i pješački, koji bi prolazio pored južne granice Novog groblja i spajao se s Gornjom Šantićevom ulicom. Ovo je sve u sferi nagađanja jer dosad nismo naišli na spominjanje ovog novog mosta preko Neretve na Carini.

Došli smo u posjed digitalno skenirane karte - plana grada Mostara iz perioda 1913. – 1916. godine, iz Arhiva Bosne i Hercegovine , a koju nam je velikodušno ustupio g. Srećko Ignjatović. Analizirajući je, naišli smo na dosta zanimljivih detalja koje ćemo u nastavcima ovdje na fb stranici CIDOM pokušati donijeti široj javnosti.

(Džabirov, Vrančić, Špago)

(Cidom Mostar/BiH fotoenciklopedija)

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen