Sonntag, 8. Mai 2022

Plan grada Mostara između 1913. – 1916. - Stara bolnica, Žandarmerijska stanica04 Stara bolnica i žandarmerijska kasarna - Opštinska bolnica ili kako je Mostarci zovu Stara bolnica u Mostaru izgrađena je 1887. godine. Prva zgrada sagrađena je 1882. godine, a s dogradnjama se nastavilo sve do 1919. godine. Na ovoj karti vidimo da su od objekata u krugu bolnice (Spital) bile samo dvije zgrade. Sljedeća zgrada u tom krugu je izgrađena 1923. godine (bivša zgrada neuropsihijatrije), a naredna zgrada 1934. godine. U ovim zgradama i u nekoliko montažnih objekata bile su smještene, u to vrijeme sve postojeće grane medicine. Uz izgradnju zgrada u kojima je bolnica obavljala svoju djelatnost paralelno je uređen park u krugu bolnice, koju su Mostarci sve do njenog konačnog brisanja s lica zemlje zvali Stara bolnica. U tome parku bila su posađena dva stabla cedra, koji su prije konačnog uništenja bili dostigli impozantnu visinu. Izgradnjom trgovačko poslovnog centra Mepas Mall, 2012. godine, objekti Stare bolnice u Mostaru su sravnjeni sa zemljom.

Preko puta ulice je vidljiva i zgrada tadašnje Žandarmerijske kasarne (Gendarm. Kasarne), koja je kasnije postala Vojna ambulanta, a danas jedna od zgrada Unicredit banke.


Došli smo u posjed digitalno skenirane karte - plana grada Mostara iz perioda 1913. – 1916. godine, iz Arhiva Bosne i Hercegovine , a koju nam je velikodušno ustupio g. Srećko Ignjatović. Analizirajući je, naišli smo na dosta zanimljivih detalja koje ćemo u nastavcima ovdje na fb stranici CIDOM pokušati donijeti široj javnosti.

(Džabirov, Vrančić, Špago)

(Cidom Mostar/BiH fotoenciklopedija

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen