Freitag, 13. Mai 2022

Plan grada Mostara između 1913. – 1916. - Rimokatolička katedrala09 Rimokatolička katedrala – Još početkom 20. vijeka, na zemljištu koje se tada zvalo Guvno, a koje je kasnije dobilo ime Rondo pružala se velika parcela voćnjaka od oko 8 400 m², a koja je bila u vlasništvu katoličke biskupije i na kojoj je planirana gradnja katoličke katedrale. Na karti jasno vidimo i plan katedrale (Proj. r.k. Katedrale). Čak je na mjesto dopremljena određena količina kreča koji je pokriven kako bi se održao. Međutim smrt biskupa Buconjića, pa nakon toga i izbijanje Prvog svjetskog rata je omelo projekt. Sa pripremama za izgradnju je nastavio i slijedeći biskup Alojzije Mišić, koji je pribavio određenu količinu tesanog kamena, ali novi rat zaustavlja projekat, da bi zemljište nakon Drugoga svjetskog rata postalo vlasništvo države. Tako 1948. godine na njemu, po projektu arhitekta Muhameda Kadića, počinje gradnja velikog zdanja, namijenjenog prosvjetnim i kulturnim potrebama grada. Nakon prvih iskopa i temelja uslijedio je dugotrajniji zastoj u gradnji. Kamen, koji je bio dovezen s Huma, koristi se za gradnju zgrade Doma kulture (kasnije Doma mladih, a danas Dom Herceg Stjepana Kosače), čije je prvo krilo zbog kroničnog nedostatka novca bilo završeno tek jula 1959. godine, drugo krilo septembra iste godine, a cjelovita zgrada je dovršena 1960. godine. Izmjene i korekcije na zgradi vršio je Romeo Tiberio i ing. Izudin Mahmutspahić, koji je ujedno bio i nadzorni organ u izgradnji. Još jedno krilo zgrade naknadno je nadograđeno 1969. godine. Skladno je to zdanje, fasade od bijelog granita, polukružnog oblika, s nizom potpornih stupova, u okviru kojega se nalazi biblioteka, dvorana za koncerte i priredbe i još neki prateći sadržaji. Ova ustanova ostavila je neizbrisiv trag duhovnog razvoja grada Mostara i šire regije.


Došli smo u posjed digitalno skenirane karte - plana grada Mostara iz perioda 1913. – 1916. godine, iz Arhiva Bosne i Hercegovine , a koju nam je velikodušno ustupio g. Srećko Ignjatović. Analizirajući je, naišli smo na dosta zanimljivih detalja koje ćemo u nastavcima ovdje na fb stranici CIDOM pokušati donijeti široj javnosti.

(Džabirov, Vrančić, Špago) (Cidom Mostar/BiH fotoenciklopedija)

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen