Donnerstag, 30. März 2023

Iz stare štampe: O Ljubuškom, Jugoslavenski list, 1921. godine

 

U Jugoslavenskom listu od 16. juna 1921. godine, u rubrici “Podlistak” objavljen je tekst pod naslovom “Preko kršnog trokuta”, u kojem je autor, potpisan kao Triglavski, opisao svoje impresije o posjeti Mostaru, Posušju i Ljubuškom. Ovdje donosimo uvodni dio teksta o Mostaru, i dio koji se odnosi na Ljubuški:


“Preko kršnog trokuta.

Mostar.

Prvi put iza rata opet sam ga vidio, taj gradić bijeli u dolini zelenoj, ljubak usvako doba, a najljupkiji u maju, kad sanja svoj veliki ljetni san... Ljetni san u maju, kod nas ovdje u Sarajevu još straši zima i gostima na Ilidži zebu noge.

Ništa se nije promijenilo osim možda nekojih natpisa na trgovinama, imena ulica i sličnih vanjskih znakova novog doba i novih prilika – inače je sav isti nekadašnji Mostar, sretno sačuvan od ušasa ratne furije: Isti vedri domaći obraz kuća i ulica, iste grandiozne kulise šumeće Neretve sa ribarom na svakom kamenu, ista divna hladovita aleja na Radobolji, na koju se nije usudila da položi sjekiru barbarska ruka, iste lijepe vile usred bujno zelenih perivoja, isti balzamski miris nebrojenih ruža, pomješan svježim dahom loze i timijana, isto slatko pjevanje slavuja i gugurikanje grlica svuda – svuda.

Drugačiji je tu vazduh, mekši, lakši, slobodniji i zdraviji, vazduh kakvoga u bacilnoj sferi Miljacke i Koševskog potoka nema, vazduh, kojeg sam požudno usisavao u oživjele prsi i za kojim opet žedno hlepim. Ah sreće, sjedjeti u večer tamo u sakrivenoj kafanici pokraj bistrog potočića, u hladu smokava i murava u opojnom vonju nepoznatog cvijeća, u tihom mraku, kroz koji se prolijeva ljubavna pjesma slavuja....


Ljubuški,
O Ljubuški, ti raju pušača! Žalošću i čeznućem mislim na tebe, trujući se sa smrdljivom, kao kopriva žestokom “Bosnom”, koja je tako skupa, skupa valjda radi svog nekadašnjeg renomea, jer (kako mi strogo, povjerljivo izdao jedan radnik duhanske fabrike) sada, u vremenu izobilja finog duhana puni neka bezbožna režija ovu cigareta sa istim »duhanom« kao Vrbas – cigaretu - mislim na tebe Liubuški i na divni tvoj duhan.
Kušao sam ga iz sto i jedne gostoljubive kutije, omaljivao, opajao, naslađivao se s njim... O sretni posiednici tih ogromnih, uvijek punik tabakijera, hvala vam na užitku i dao Vam Bog, da nikada u životu ne morate da pušite “Bosnu”.
Ljubuški! Tvoj duhan je tvoja slava. Imaš doduše i drugih simpatičnih strana, ti ljupka oaza sred kršne pustinje, ali one blijede pred sjajem tvog duhana. Imadeš i loših strana, nu oprastam ti ih tadi tvog plemenitog duhana, Opraštam ti čak i tvoj škandalozni hotel, gdje putniku za mizeran gulaš računaju 30 K.
Ljubuški! Najfiniju cigaretu morala bi bosansko-hercegovačka duhanska režija da krsti tvojim imenom, all ne nju, koja je samo ironija na tvoj božanstveni plod.
O Ljubuški, raju pušača – onam onamo...

Triglavski.”A cigarete Ljubuški su se desile nekoliko decenije kasnije. Tvornica duhana Mostar.


prilog: slike Ljubuški, sa stranice ljubusaci.com

priredili: Armin Džabirov, Tibor Vrančić, Smail Špago


Iz stare štampe: O Ljubuškom, Jugoslavenski list, 1921. godine – Ljubušaci (ljubusaci.com)


Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen