Mittwoch, 3. November 2021

Knjiga "Mahala Carina u Mostaru" dostupna na Amazonu

                                   Knjiga Mahala Carina je za sve Mostarce i ostale koji vole ovaj grad. Jednom će njihovi potomci kada dođu u ozbiljno doba osjećati žudnju da nađu svoja svijetleća ognjišta u tmini historije i zaborava. Tada će njihova probuđena čežnja početi postavljati pitanja ko su i odakle su oni, ko su njihovi preci, kako su i gdje živjeli, pod kakvim prilikama, od čega su strahovali, čemu su se nadali. Čovjeku bez vlastite prošlosti jako je teško stvoriti identitet.

Ova knjiga o pet stoljeća Mostara, njegovim mahalama i stanovnicima, će im pružiti neke elemente na temelju kojih mogu, uz ostalo, razvijati vlastiti identitet za sadašnjost i budućnost. U indeksu imena među 4.100 stanovnika mahale Carine i Mostara mnogi od njih će pronaći imena svojih zaboravljenih predaka.


Mahala Carina u Mostaru – historija i razvoj grada

Izdanje - 1. Januar 2021

Bosansko izdanje Ahmet Kurt (Autor), fotografije Ahmet Kurt, Samir Kamenjaš – korice

Izdavač: ‎ Dobra Knjiga; First Edition (1. Januar 2021)

Jezik: ‎ Bosanski


link: Mahala Carina u Mostaru – historija i razvoj grada : Ahmet Kurt, Ahmet Kurt – korice, fotografije, Samir Kamenjaš – korice: Amazon.de: Bücher


(spagos)

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen