Mittwoch, 5. Mai 2021

Početak nove biološke ere

 


Uticaj velikog meteorita prije otprilike 66 miliona godina na obalu današnjeg Meksika pokrenuo je jednu od najvećih katastrofa u istoriji Zemlje. Količina prašine bačene u atmosferu tokom udara godinama je zamračivala nebo i uzrokovala pad temperatura širom svijeta. To je zapečatilo kraj posljednih živih dinosaurusa. Međutim, za Srednju i Južnu Ameriku taj je događaj označio početak nove biološke ere: pojava tropskih prašuma, koje danas, uprkos krčenju šuma, karakterišu velike dijelove regije.

Ovo je rezultat istraživanja međunarodnog tima istraživača, objavljen u članku u naučnom časopisu "Science". Ispitivali su više od 50.000 uzoraka polena i više od 6.000 fosilnih listova sa različitih mjesta u Kolumbiji.

Prije udara meteorita tamo su dominirale otvorene prašume u kojima su insekti igrali važnu ulogu u oprašivanju biljaka. Kao rezultat udara nestalo je 45 posto biljnih vrsta. Nakon faze regeneracije od oko šest miliona godina, dominirale su šume s gustim krošnjama lišća i sa nekoliko spratova, kakve ih danas poznajemo.

Nalaz: Više vrsta živi u atlantskim kišnim šumama na obali Južne Amerike nego u amazonskom slivu

Močvare: Stalne kiše stvaraju brojne riječne sisteme

(focus)

(spagos)


Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen