Donnerstag, 27. Mai 2021

Mostar na izložbi "Put svile - Živa istorija" u Londonu


U Londonu se od 8. aprila do 16 juna održava izložba The Silk Road: Living History, Put svile - Živa istorija, na kojoj je između ostalih prikazan i Mostar, kao jedna od istaknutijih destinacija na ovom čuvenom putu između Kine i Zapadne Europe.Mostar, Bosna i Hercegovina

Mostar je možda najpoznatiji po svom visokom mostu visokom 20 metara koji premoštava rijeku Neretvu. Most je naredio sultan Sulejman Veličanstveni 1577. godine, kada je ovaj region bio pod osmanskom kontrolom. Most je stajao 427 godina, dok nije srušen 1993. godine tokom bosanskog rata. 2004. ponovo je otvoren nakon radova obnove, koji su uključivali rehabilitaciju Starog grada koju je poduzelo Fondacija za kulturu Aga Khan.

Prije četiri stotine godina, veliki osmanski istraživač Evliya Čelebija bio je svjedok hrabrih mladića koji su "letjeli poput ptica" dok su skakali s mosta u rijeku, za nagradu od bogatih posjetilaca. Ovdje je i danas vrlo živo.Put svile: Živa istorija

Izložba open-air, na otvorenom dokumentira putovanja kopnom fotografa Christophera Wilton-Steera poduzeta 2019. godine, tragovima trgovačkog Puta svile.

Izložba je otvorena od 8. aprila do 16. juna 2021. na Granary Square, King's Cross, u Londonu

Fondacija Aga Khan UK predstavila je izložbu fotografija na otvorenom o ljudima, mjestima i kulturama u 17 zemalja između Velike Britanije i Kine duž drevnog Puta svile. Sastoji se od gotovo 100 fotografija postavljenih na 24 foto panoa.

Put svile: Živa istorija poziva posjetioce na 40.000 km dugom putovanju od Londona do Pekinga.

Postavka ima za cilj predstaviti raznolikost kulturnih izraza koji se nalaze duž ove rute, istaknuti primjere koliko su danas živi istorijski običaji, rituali i tradicija, a također otkriti neke od veza između, na prvi pogled, vrlo različitih kultura. Takođe se želi potaknuti interes i razumijevanje između udaljenih kultura i izazvati percepcije manje poznatih i razumljivih dijelova svijeta. Na izložbi se nalaze fotografije iz Irana, Turkmenistana, Uzbekistana, Tadžikistana, Kirgistana, Pakistana, Indije, Kine i drugdje. Pored toga, izložba ima za cilj podizanje svijesti o doprinosu AKDN (Aga Khan Development Network, Mreža za razvoj Aga Khan) u poboljšanju kvaliteta života u socijalnoj, ekonomskoj i kulturnoj sferi u Srednjoj i Južnoj Aziji, kao i na Bliskom Istoku.

Izložba dokumentira putovanje fotografom Christopherom Wilton-Steerom koji je obavio 2019. godine ovim istorijskim trgovačkim putem.

Okoliko ograničenja dozvole, izložbu će pratiti program razgovora i radionica u centru Aga Khan. Informacije će biti redovno objavljivane. Takođe postoje planovi za otvaranje jednog Aga Khan Foundation Silk Road Bazaar, Bazara puta svile, na prostoru obližnjem pijace Canopy Market.

Lete poput ptica

Mostar je vjerojatno najpoznatiji po svom visokom lučnom mostu visokom 20 metara koji se prelazi rijeka Neretva.

Izgradnju mosta je naredio osmanski vladar Sulejman Veličanstveni 1557. godine. Stajao je na svom mjestu 427 godina, sve dok nije srušen 9. novembra 1993. tokom bosanskog rata.

2004. godine ponovo je otvoren nakon radova obnove između ostalih od Svjetske banke i Fondacije za kulturu Aga Khan.

U 17. stoljeću, veliki osmanski istraživač Evlija Čelebija bio je svjedokom hrabrih mladića, koji su „letjeli poput ptica“ dok su skakali s visokog mosta u rijeku vičući Ja Allah! A onda su se peli natrag na most, ‘gdje su dobijali nagrade od vezira i uglednika.’

Sretan sam što mogu izvijestiti da je gotovo 400 godina kasnije ta tradicija još uvijek itekako živa.


Linkovi:

www.silkroad-livinghistory.org

https://www.agakhancentre.org.uk/gallery/the-silk-road-a-living-history/

https://www.facebook.com/photo?fbid=2937614569899252&set=pcb.4315871735092288 (cidom/MaxGreen/20210520)

(prevod: spagos)

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen