Sonntag, 30. Mai 2021

“Buna na Buni”

 Ekološko udruženje “Majski cvijet” danas je na događaju, pod simboličnim nazivom “Buna na Buni”, pozvala sve nadležne gradske, kantonalne i federalne organe da konačno zaštite interese građana i trajno zabrane izgradnju minihidroelektrana (mHE) Buna 1 i 2.

Iz tog udruženja ističu kako su građani Mostara sa lokacije Bunskih kanala poslali jasnu poruku da je njihov interes zabrana izgradnje mHE na ovom lokalitetu, te da je potrebno da se hitno donese odluka kojom će se zabraniti izgradnja mHE na Bunskim kanalima, koji su još Rješenjem iz 1970. godine proglašeni zaštićenim dijelom prirode u Zavodu za zaštitu Spomenika prirode FbiH.

“Tokom ove višegodišnje borbe, pokazali smo mjerodavnim institucijama i javnosti kako je naša borba opravdana i da zakonski nije dozvoljena gradnja mHE na ovom lokalitetu. Od Gradskog vijeća Grada Mostara očekujemo da u što skorije vrijeme, a prije usvajanja novog prostornog plana, donese odluku o izmjeni i dopuni postojećeg prostornog plana, kojom bi se iz njega isključila gradnja mHE Buna 1 i 2. Zato sada ponovo šaljemo jasnu poruku da se ova odluka donese u što skorijem vremenu. Takođe, pozivamo Federalno ministarstvo okoline i turizma da se prilikom izdavanja dozvola vodi svim dosadašnjim činjenicama, te da sve odluke donose u skladu sa zakonom”, izjavio je predsjednik Ekološkog udruženja “Majski cvijet” Oliver Arapović.

(NovaSloboda.ba)


Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen