Donnerstag, 22. April 2021

22. april – Svjetski nan planete Zemlje

 


okolina Mostara

okolina Mostara

Međunarodni dan planete Zemlje, 22. april, obilježava se svake godine širom svijeta različitim manifestacijama i akcijama. One imaju za cilj da skrenu pažnju javnosti na značaj očuvanja životne sredine i da dovedu do promjene ekološke svesti.
Dan planete Zemlje prvi put je obilježan 22. aprila 1970. godine u SAD-u. .Ovaj datum je službeno prihvaćen kao Dan planete Zemlje na Konferenciji Ujedinjenih nacija o životnoj sredini 1992. god. u Rio de Žaneiru. Na toj Konferenciji je prisustvovao veliki broj predstavnika vlada, kada je i usaglašen dugoročni program za promociju održivog razvoja planete Zemlje.
Povećanje broja stanovnika na Zemlji i industrijalizacija dovele su do zagađenja vazduha, zemlje i vode. Sve veći problem su i nehigijenske divlje deponije. Poslednjih stotinak godina planeta Zemlja doživjela je veće zagađenje nego milionima godina unazad. Neodgovorno ljudsko ponašanje dovelo je do klimatskih promjena, do efekta staklene bašte, do globalnog zagrijavanja, do nestajanja mnogih biljnih i životinjskih vrsta sa lica Zemlje.
Ekološki problemi na našoj planeti danas su mnogo veći nego pre 41 godinu kada je počelo obilježavanje ovog dana. Ako čovjek ne posveti potrebnu pažnju očuvanju i zaštiti životne sredine i održivog razvoja, ako i dalje nastavi sa neodgovornim ponašanjem, doći će u situaciji da se zatrpa i uguši u sopstvenim otpadnim materijama. S jedna strane sve veće količine otpada u životnoj sredini, a s druge strane neracionalno korišćenje prirodnih bogatstava prijete da ljudski rod doživi samouništenje.

Zato je Dan planete Zemlje podsticaj sljedećim ljudskim aktivnostima:

-stvaranje uslova za održivi razvoj
-očuvanju bioloških raznovrsnosti
-štedljivo korištenje prirodnih resursa
-korištenje onih izvora energije koje mogu da se obnove
-pravilno odlaganje smeća i korištenje sekundarnih sirovina reciklažom
-borba protiv svih faktora koji štetno utiču na klimatske promjene i dr.


Nije dovoljno aktivirati se samo na Dan planete Zemlje ili Svjetski dan čovjekove okoline (5. juna). Planeta Zemlja nama svakodnevno pruža uslove za život, pa je zato neophodno da se i mi svakodnevno ponašamo tako što ćemo racionalno koristiti sve to što nam Zemlja pruža. Svaki čovjek na Planeti, ma gdje se nalazio, mora da poštuje prirodne zakone i da se ponaša u skladu s njima. Samo na taj način moći će da sačuva ono što mu je priroda nesebično dala.
Dan planete Zemlje je prilika da svaki građanin razmisli o svom ponašanju prema Zemlji, i da doprinese da Zemlja bude čistija i ljepša. Samo zdrava i čista životna sredina može nam pružiti kvalitetniji život. Zajedničkim snagama treba da se podigne svjest o potrebi zaštite životne sredine i odgovornog ponašanja.
Akcije očistimo svoju životnu sredinu, čišćenja obala rijeka i jezera, drveća i cvijeća, pošumljavanje goleti tamo gde je bila neplanska sječa ili požari
Odvajanje i sakupljanje reciklažnog otpada (papir, staklo, metal, plastika i dr.)

Izložbe na temu zaštita životne sredine za finansiranje projekata u oblasti zaštite životne sredine
Nagradni konkursi za đačke likovne i literarne radove čji karnevali
Festivali gradskih parkova
„Cvjeće za smeće” akcija prikupljanja elektronskog otpada za sadnice cvjeća kao poklon
Kod nas u mnogim oblastima postoji zakonska regulativa usklađena sa zahtjevima EU, ali ona se nedovoljno sprovodi.
(eko)


Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen