Sonntag, 5. Dezember 2021

Na krovu Hercegovine - Dubočani

 

Dubočani i kanjon Rakitnice

Dubočani, kasna jesen

Dubočani, ljeto

Grušačko polje i pogled na Lukomir, u daljini

pogled sa Visočice na LukomirLukomir

Lukomir

Lukomir, sa Visočice

Lukomir

(prenešeno sa facebook stranice Belmin Špago)


Upoznajmo jedno malo romantično selo u Hercegovini kod Konjica...

Fotografije: Salko Halilović. Hvala Ti Salko na ovim fotografijama, pomogao si nam da otkrijemo ovo malo selo i uživamo u njemu...

Selo Dubočani smješteno je na desnoj obali rijeke Rakitnice (desne pritoke Neretve) nekoliko kilometara od njenog ušća u Neretvu, u općini Konjic. Dubočani se nalaze na nadmorskoj visini od 624 m. Naziv su mu dali starosjedioci prema ishodištu njihovih predaka iz plemena Kričke, koji su tu doselili iz sela Dubočica (danas u oblasti Pljevlja u Republici Crnoj Gori).

U kotlini, omeđenoj visovima: na sjeveru Vranske stijene (1,292 m), na jugu Čepa (1,008 m), na zapadu Krnjača (1,000 m) i na istoku kanjon rijeke Rakitnice iznad kojeg se uzdiže brdo Vrsa (1,542 m) i iza kojeg se proteže Grušačko polje (1,400 m)...

Od centra Konjica udaljeno 11,61 km vazdušne linije u pravcu jugoistoka.

U spomenutom naselju, na lokalitetu Ravnice evidentirana je nekropola sa 49 stećaka.

Ova nekropola sa stećcima po brojnosti nadgrobnika pripada manjoj zajednici koja je živjela na tom području. Po smještaju ovakvih nekropola mogu se pratiti procesi.

Na periferiji nekropole nazire se neznatno izdvajanje pojedinih grobova, što se očituje prelazom izrade stećaka sa jednostavnijeg oblika – sanduka, na složeniji oblik – sljemenjak. Inače, nekropolu čine 4 ploče, 44 sanduka i 1 sljemenjak. Stećci su poredani u nizove od sjeverozapada ka jugoistoku, a orijentisani su u pravcu jugozapad – sjeveroistok.

Dubočani se u turskim popisima spominju veoma rano, već 1477. godine.

(Faruk Podrug/20141204)

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen