Montag, 21. Oktober 2013

Godine istine, godine smrti

Serija o Sulejmanu

Godine istine, godine smrti

Serija Sulejman Veličanstveni pored niza zapleta i raspleta, kako to zapliću scenaristi, da bi privukli što više pažnje gledalaca i gledanost serije podigli na što veći nivo, prikazuje dosta istinitih događaja, koji su se desili i koji su sami po sebi dramatični.
 
 
U narednom periodu, kroz seriju ćemo se susresti se sa nizom događaja koji su istorijski potpuno tačni. Ličnosti iz serije, koje su stvarno postojale, doživljavaće svoj kraj, bilo na prirodan ili neprirodan način. Sulejman će nadživjeti Hurem, a sa njihovim sinovima desiće se upravo ono, čega se Hurem čitavo vrijeme bojala. Hurem je umrla osam godina prije sultana, 1558. godine, a on je nije zamijenio drugom ženom. Poslije smrti Ibrahim-paše 1536. godine, Hurem je sultanu ostala i prijateljica, i savjetnica i životna saputnica. Za svog života ostavio je naredbu da ga, kad umre, sahrane pored nje, u raskošnoj džamiji Sulejmaniji, izgrađenoj 1557. godine.
Godine 1543. ubijen je Mehmet, najstariji Sulejmanov sin. On je do tada već postao veoma popularan i u narodu i u vojsci i činilo se kao da će on naslijediti oca. Doživo je svega 21 godinu, a i za sebe je ostavio jednu dvogodišnju kćerku. Potrajalo je čak desetak godina, u kojima je Hurem, u saradnji sa Rustem pašom, koji je od 1539. godine bio njen zet, muž njene kćerke Mihrimah, a od 1544.godine i velikoi vezir, pokušavala je da svrgne potencijalnu opasnost, koja je prijetila njenoj djeci od strane Mustafe. Desilo se da je 1553. godine Mustafa bio optužen za zavjeru protiv oca. Sultan Sulejman je povjerovao tim optužbama i naredio da se Mustafa pogubi. Tek nakon toga, Hurem je odahnula. Mustafa bio veoma popularan kod janjičara i nakon njegovog pogubljenja dolazi do pobune. Nakon što se pobuna smirila, na mjesto velikog vezira ponovo biva postavljen Rustem-paša, 1555. godine. Iza svih ovih događaja, pa čak i iza pogubljenja velikog vezira Ibrahim paše, mnogi su smatrali, da je stajala Hurem, ali za to nisu postojali nikakvi dokazi.
Godine 1553. Hurem gubi svog drugog sina, Džihangira. On nije mogao preboljeti ubistvo svog voljenog polubrata Mustafe. Nakon toga, Hurem ostaje sa kćerkom Mihrimah, i dvojicom sinova, Selimom i ambicioznim Bajazitom. Ovaj drugi je po svemu nalikovao na svog oca. Preostale godine svog života, Hurem je stalno pokušavala smiriti sve veće rivalstvo između dvojice braće. Umrla je 1558. godine i nije doživjela naredne događaje, kada se ambiciozni i vlastoljubivi Bajazit, u borbi protiv brata, čak posvađao sa ocem, pa čak podigao i pobunu protiv njega. Pobuna mu nije uspjela i on je sa četvoricom svojih sinova morao bježati. Utočište je našao kod perzijskog cara Tahmaspa. Ovaj ga je prvo primio, ugostio, a nakon određenog vremena, 1561. godine, predao ga i prodao sultanu Sulejmanu, po cijeni od 400.000 zlatnika. Sulejman je naredio da se sva petorica odmah pogube.
Jedino dijete koje sultana Sulejmana nikad nije razočaralo, bila je odlučna i samopouzdana kći Mihrimah. Ona je nakon smrti njene majke preuzela njenu ulogu očeve savjetnice i sagovornika.
Nakon Sulejmanove smrti, pod Sigetom, 1566. godine, nasljeđuje ga tada već tridesetpetogodišnji sin Selim. Sultan Selim II kasnije je dobio nadimak „pijanica”. Osam godina nakon Sulejmanove smrti, 1574. godine i on gubi život, kada opijen vinom odlazi u hamam, gdje se okliznuo i glavom udario o pod.
Mnogo godina, mnogo podataka, mnogo istine, ali i mnogo intriga.
Priredio: Smail Špago

 
 
NovaSloboda.ba

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen