Donnerstag, 13. Oktober 2022

Prvi ljubuški Bošnjaci u Americi

 


(tekst koji slijedi objavljen je na portalu ljubusaci.com dana 11. oktobra 2022. godine, autor je prof.dr. Halid Sadiković, priredio Mithad M.)


U potrazi za boljim i slobodnijim životom, u periodu od 1892. do 1924. godine, kada useljavanje nije bilo zakonski regulirano, oko 12 miliona ljudi ušlo je u Sjedinjene Američke Države. Rani useljenici su bili mahom iz Južne i Istočne Evrope i iz Austro-Ugarske monarhije. Svi su oni pristali u luku na otoku Ellis Island koji se nalazi južno od središta Njujorka.

Amerikanci su pedantno vodili evidenciju o svim putnicima svih brodova koji su dovozili useljenike. Za podatke o useljenim Bošnjacima posebno se zainteresirao Faruk Bogučanin, porijeklom iz Sarajeva, sada živi u Čikagu. Po zanimanju je viši arhitekta za mrežne tehnologije, a iz hobija se bavi poviješću Bošnjaka u Americi. Prvi Bošnjaci su u Ameriku došli početkom 20. stoljeća, oko 1902.-1903. godine, najviše u Čikago. Bili su mladi, neoženjeni, bez kvalifikacija, ali visoko motivirani i za poslove koje drugi nisu htjeli. Najviše su se zapošljavali kao fizički radnici u tvornicama, rudnicima i na gradilištima. Nova sredina je prve doseljenike percipirala kao ” Turke “, jer su mnogi nosili fesove. Bošnjaci su se, opet ,poistovjećivali sa masonima, tada vrlo uticajnim u Americi, misleći da su oni muslimani. Zato je na svim mezarima ranih bošnjačkih useljenika bila uklesana ”masonska sablja “.

Bistri i snalažljivi , Bošnjaci su se brzo svikli na nove uvjete. Već 1906. godine uspjeli su osnovati i legalizirati u Čikagu prvo bosansko uzajamno potpomagajuće društvo u Sjevernoj Americi ”Džemijjetul hajrije ” i izgraditi džamiju u Čikagu. Tokom naredne decenije osnovani su ogranci društva u Indijani, Pensilvaniji i Montani. Članovi su se pomagali međusobno u kritičnim trenucima (dženaze, bolnički troškovi, pojedinačne nesreće, dugovi, itd ) , kupovali zemlju za hareme, brinuli se o mezarima, organizirali proslave vjerskih praznika. Sastajali su se u bosanskim kafanama da se do mile volje ispričaju na svom jeziku i da razmjene informacije o poslu i zapošljavanju.

U istraživačkom radu Faruka Bogučanina ” Konsolidirani spisak ranih bošnjačkih useljenika u Sjedinjene Američke Države (1892 – 1912)” nalaze se osnovni podaci o 52 ljubuška Bošnjaka. Autor naglašava da to nije potpuna lista i da ne garantira potpunu tačnost podataka. Na spisku je oko 1000 imena bošnjačkih iseljenika u prvom valu useljavanja, što je prema procjeni autora, oko 70 % od ukupnog broja. Po istoj procjeni, u spisku nedostaje 30 % ljubuških Bošnjaka ili oko 25 iseljenika. To znači da je u prvom valu useljavanja od 1892. do 1912.godine u Sjevernu Ameriku došlo ukupno oko 77 ljubuških Bošnjaka. U spisku su za svakog useljenika navedeni godina useljavanja, ime i prezime, životno doba, bračno stanje, kod koga ide (prijatelj ) i odredište. Podaci za neke iseljenike su nepotpuni.

1905. godina 1.Krehić Osman , San Francisco - Chicago 1905. Došao u San Francisco iz Australije - u Chicago prešao 1906. 1906. godina 2. Krehić Munib ,19 godina. Neoženjen. Prijatelj Ahmed Chicago

1906. Ponovo došao 24. oktobra 1911. godine. Supruga Anna (1891-1945). Kći Jean Janka (1919-1943). Prvi bosanski imam u Chicagu. Živio od 1885 do 1950 godine. Ukopan u čikaškom haremu Skokie-ju. 1907. godina 3.Fazlinović Ahmed , 29 godina , neoženjen , rođak Hadžiosmanović, Chicago. 4. Terzić Avdo 23 godine, neoženjen, poznanik Selman Nurković, Chicago. 5.Konjhodžić Halil, 25 godina, oženjen, poznanik Hadžiosmanović Chicago. 6. Konjhodžić Zaim, 27 godina, neoženjen, poznanik Selman Nurković, Chicago. 7.Mahić Halid, 20 godina, oženjen, poznanik Selman Nurković, Chicago. 8.Mahić Kasim , 18 godina, neoženjen, poznanik Selman Nurković, Chicago. 9. Krehić Meho, 29 godina, poznanik Ahmed Selimović, Chicago. 10. Dizdarević Muharem, 22 godine, neoženjen, poznanik Nikola Strinić, New York. 11. Mesihović Salko, Vitina, 26 godina, neoženjen, prijatelj Krsto Ćutuk, New York. 12. Taslidža Hasan, 25 godina. Neoženjen. 13. Konjhodžić Meho, 25 godina, neoženjen, rođak Alija Krehić, Chicago. 14. Hrnjičević Ibrahim, 21 godina, neoženjen, rođak Muhamed Dizdarević, New York. 15. Dizdarević Mujo, 22 godine, neoženjen, rođak Muhamed Dizdarević, New York. 16. Fazlinović Abid, 28 godina, neoženjen, rođak Muharem Serdarević, New York. 17. Lakić Mehmed, 29 godina, neoženjen, rođak Muharem Serdarević, New York. 18. Fazlinović Hasan, 29 godina, neoženjen, rođak Muharem Serdarević, New York. Umro 1923. godine. Ukopan u Skokie-ju. 19. Mujkić Osman, 28 godina, neoženjen, rođak Muharem Serdarević, New York. 20. Lalić Salko, 21 godina, neoženjen, rođak Muharem Serdarević, New York. 21. Mahić Ahmed, 25 godina, neoženjen. 22. Mahić Alija, 26 godina, neoženjen, prijatelj Mehmed Dizdarević, New York. 23. Dizdarević A., Vitina, 24 godine, prijatelj Salko Mesihović, New York. 24. Šukalić Zaim, 26 godina, neoženjen, prijatelj Salko Mesihović, New York. 25. Konjhodžić Halid, 27 godina, neoženjen, rođak Mehmed Dizdarević, New York. 26. Selimić Šemso, 28 godina, neoženjen, prijatelj Stipan Kraljević, New York. 27. Bošnjak Mehmed, 30 godina, oženjen, prijatelj Jozo Bati, New York. 28. Mahić Šaćko, 17 godina, neoženjen, prijatelj Meho Dizdarević, New York. 29. Terzić Avdo, 23 godine, neoženjen, prijatelj Stipan Kraljević, New York. 30. Dizdarević Alija, 17 godina, neoženjen, prijatelj Tadija Erceg, New Jersey. Jedan od utemeljitelja Dž.H.u Wilpen-u, PA. Rođen 20.12.1889. godine. Umro 7. jula 1977. godine u Anaheimu, CA. 31.Šukalić Husein, 24 godine, neoženjen, prijatelj Tadija Erceg, New Jersey. 32. Nukić Salko, 24 godine, neoženjen , prijatelj Tadija Erceg, New Jersey. 33. Prolić Abdulah, 24 godine, neoženjen, rođak Muhamed Dizdarević, New York. Boravio do 1909.godine. Ponovo došao u New York 20. maja 1909. 34. Fazlinović Ibrahim, 24 godine, neoženjen, rođak Muhamed Dizdarević, New York. 35. Turkuša Omer, Vitina, 31 godina, neoženjen, prijatelj Salko Mesihović, New York. 36. Dizdarević Tahir, Vitina, 20 godina, oženjen, prijatelj Jure K. 37. Dorocić Ahmed, 18 godina, neoženjen, prijatelj Mato Markotić, New York. 38. Mesihović Muhamed, Vitina, 39 godina, neoženjen, prijatelj Mato Markotić, New York. 39. Lekić Ibro, 29 godina, oženjen, prijatelj Jozo Batić, New York.

1910. godina 40. Dizdarević Sulejman, 26 godina, neoženjen. 41.Mehičević Mustafa, 24 godine, neoženjen. 42. Dizdarević Salko, 19 godina, neoženjen. 43. Begović Mehmed, 24 godine, neoženjen. 44. Glušić Mujo, 19 godina, neoženjen. 45. Nevesinjac Ahmet, 22 godine, neoženjen. 46. Mehičević Derviš, 17 godina, neoženjen, poznanik Hamid Galić, New York. 47. Terzić Mustafa, 17 godina, neoženjen, poznanik Hamid Galić ,New York. 48. Gujić Musa, Studenci, 18 godina, neoženjen, brat Salko Gujić, Chicago.

1911. godina 49. Kadragić Huso, 24 godine, neoženjen, prijatelj Ahmed Begović, Chicago. Živio 1885-1964. 50. J. O., 20 godina, neoženjen, prijatelj Salko Dizdarević, Chicago . 51.Mahić Salko, 20 godina, neoženjen, rođak Mehmed Mahić, Chicago. Živio 1891-1949. 1912. godina 52. Ćeško Alija, 20 godina, neoženjen, prijatelj Jure Z., New York.

Drugi izvori o ljubuškim Bošnjacima - iseljenicima u Sjevernoj Americi su samo fragmentarni. Austro-ugarska vlast je naredila da se po općinama, selima i gradovima prikupe osnovni podaci (mjesto boravka, doba , nacionalnost , itd) o iseljenicima u Sjevernoj Americi koji su se tamo zatekli za vrijeme izbijanja prvog svjetskog rata. U tim spiskovima završenim 1916. godine, koji, zbog ratnih neprilika, nikad nisu poslati austro-ugarskim konzularnim agencijama u Americi, nalaze se imena ljubuških Bošnjaka: Mahić Muhamed, Mujkić Osman, Mahić Salko Alagin, Mahić Salko Hasana, Nevesinjac Ahmet, Prolić Abdulah,Terzić Hajro i Terzić Mustafa.

Bosanski list ”Pravda” 1920. godine donosi dopis društva ”Džemijjetul hajrije” iz Čikaga o pomoći naših iseljenika ratnoj siročadi u Anadolu. Skromnu pomoć u novcu, od ljubuških Bošnjaka dali su: Begović Ahmet, Piperac Ibrahim, Mahić Salih, Košarić Hajrudin, Češko Alija, Terzić Hajrudin, Kadragić Husein, Fazlinović Hasan, Terzić Ahmet i Terzić Ibrahim. Novčane priloge za ”Narodnu uzdanicu” 1924. godine dali su i ljubuški Bošnjaci u Americi: Dizdarević Mehmed, Omer-aga Turkuša (iz Vitine), Hrnjičević Hasan, Šukalić Zaim, Gujić Mustafa, Dizdarević Ćamil i Ombašić Sabit.

HALID SADIKOVIĆ

PRVI LJUBUŠKI BOŠNJACI U AMERICI – Ljubušaci (ljubusaci.com)

(ljubusaci.com)
Ljubušaci doseljenici u Ameriku


(tekst koji slijedi objavljen je na portalu ljubusaci.com dana 11. oktobra 2022. godine, autor je Nino Bugočanin, priredio Mithad M.)


Dobili smo zanimljive fotografije i tekst od g. Nine Bogućanina o ljubušacima koji su prije 100 godina putovali u Ameriku u potrazi za poslom.

“U Ameriku su prije više od 100 godina došli mnogi Ljubušaci i ostavili kosti u toj zemlji. Među njima je i mladi Salih Dalipagić koji je rođen 1896., došao 1910., a umro je i ukopan u okolini Čikaga 1916. g. Imao je samo 20 godina.

U prilogu: Brodski manifest s njegovim imenom pod brojem 25. Došao je iz Trsta brodom Laura. S njim su došli i Hasan Hrnjičević, Alija i Osman Lalić.  2.Prednji nišan njegovog mezara s groblja Wheeling Cemetery sjeverno od Čikaga.

Nino Bogućanin


Slike:

Nišani na mezaru r. Saliha Dalipagića

Brodski manifest – spisak putnika

Ljubušaci doseljenici u Ameriku – Ljubušaci (ljubusaci.com)

(ljubusaci.com)

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen