Donnerstag, 21. Februar 2019

Iz materijala za knjigu Mahala Carina u Mostaru - Bašluci iz Carinskog harema

Kad vas put nanese pored Ćejvan Ćehajine džamije, obratite pažnju na dva-tri bašluka, “poštrcana” gelerima iz zadnjeg rata, visine do 3,5 m koji su 1965. godine prenešeni iz Carinskog harema. Na drugoj slici iz 1900. godine zaokruženo je mjesto gdje su se ti monumentalni nišani nalazili. (Ćehajina džamija i medresa je na Titovoj ulici, u neposrednoj blizini velikih stepenica, kojim se silazi u Kujundžiluk prema Starom mostu.)

(Ahmet Kurt/facebook)

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen