Freitag, 15. Februar 2019

50 godina mature, Elektrotehnička škola EMŠC Mostar, generacija 1965 -1969


Ovo je samo početak naše priče. Jasno vam je da trebamo pripremiti proslavu mature, jubilarnu i vrlo specificnu:

50 godina mature, 50. godište, 69 godina nam je i 69. godine maturirali!

Sve nase maturante sa slike, obavještavamo da ćemo  organizovati naš susret povodom“Pola Stoljeća Mature“ Da nas bude što više, da se okupimo. Za sada toliko, sad ste vi na redu sa javljanjima.
Obzirom da smo sve godine školovanja, a i kasnije tokom studija i posla bili zajedno sa rajom iz "a i b" razreda, što se kasnije toliko stopilo, a da nije ovih slika, više ne bi ni znali ko je tada bio “a” a ko “b” razred. U svakom slučaju, u dogovoru sa organizatorima iz b razreda, zajedno ćemo nastaviti dogovaranja, i na kraju, i sami susret organizovati zajednički. Termin, datum i mjesto, slijedi!


Jesen 1967. III a elektro.

stoje sa lijeva pok. Janjić Lazo, Pejičić Momčilo, Smail Špago, Čatić Goran, Lučić Neda, Fazlibegović Miralem, rah. Jusa Jelin, Marinko Vukojević Vulić Drago, Muminagić Sadija, Azinović Pero, rah. Kebo Esad, Vučina Srećko, Benić Mišo, rah. Sirko Azer, Bulić Zdena, Ćorić Momir, Kovačević Milorad, Šuman Berislav, rah. Kukolj Avdija, Pavlović Ekrem, pok. Šimić Ivan, Boras Milan, Spajić Milena, Hujdur Emir.
dole: Selimhodžić Ermin Sela, Šarić Suad, pok. Bokšić Tvrtko, Kahvo Nada, Glavičić Nadežda, Rozić Mila, Kasumović Fatima, prof. Milan Andelić, Ljeposava Savić, pok. Nikolić Mirjana, Mazal Lidija, Šešlija Miluša, Šakota Radojka.

Lijepi pozdravi i do skorog viđenja


(spagos)

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen