Samstag, 2. Februar 2019

Danas je pola zime – 2. februar


Slavuj, ptica mala

02022014, Braco

02022012, Ritam grada

02022019, Nova Sloboda

Po starom narodnom kalendaru godina se dijelila na dva dijela, na ljeto i zimu,.
Sa današnjim danom, prošlo je pola zime, barem kalendarski. Nekada se za današnji dan kod nas u narodu kazivalo kalandora, ili kalendora. Uz taj dan je ispjevan i stih:
Kalendora ora, zime pola fora, što bi značilo čuvaj još pola hrane za marvu.
U starom narodnom kalendaru je zabilježeno i ovo: 
Kad je na ovaj dan zlo vrijeme, zima se svršava, a lijepo vrijeme znači još veću zimu.
Koliko dana prije zapjeva slavuj, na toliko će prije zamuknuti njegova pjesma.
Pa računajte.
(spagos)

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen