Donnerstag, 15. Mai 2014

Šta sam dužan?Javni dug od Vardara pa do Triglava 1990. – 2014.Zemljama bivše Jugoslavije prijeti dužničko ropstvo: Javni dug od 90 milijardi eura

Tamo negdje pred 1990. godinu znali smo podatak da je dug Jugoslavije bio oko 18 milijardi dolara, ili kako se to tada govorilo, svaki građanin je u prosjeku bio dužan 1.000 dolara.
Dvadeset četiri godine kasnije, prema najnovijim podacima,  taj dug izgleda kao „sića“ prema dugovima zemalja nastalih na području bivše Jugoslavije.

Vanjski je dug sa šest milijardi i 584 milijuna dolara iz 1975. godine narastao na dvadeset milijardi i 501 milijuna dolara krajem 1983. godine. Krajem 1984. godine broj nezaposlenih prešao je jedan milion.

Krajem 1989. savezna vlada Ante Markovića uspijeva znatno poboljšati ekonomsku situaciju (unutrašnja konvertibilnost jugoslavenskog dinara, znatno usporavanje inflacije), ali politički raskol će taj uspjeh učiniti uzaludnim.

Uoči raspada SFR Jugoslavije, u oktobru 1991., bivša je država bila dužna oko 16 milijardi dolara, odnosno preračunato oko 14,6 milijardi eura.

Zemljama bivše Jugoslavije 23 godine kasnije prijeti dužničko ropstvo.
Svim zemljama bivše Jugoslavije prijeti dužničko ropstvo zbog javnog duga od 90 milijardi eura, ocijenio je danas slovenački list Dnevnik.

"Javni dug zemalja bivše Jugoslavije iznosi 90 milijardi eura, dok je prije raspada Jugoslavije iznosio oko 20 milijardi. Sve te zemlje, osim Slovenije, polako klize u dužničko ropstvo, ukoliko ne preduzmu hitne i stroge mjere", piše list.

Dnevnik navodi da je trenutno rekorder u javnom dugu Slovenija sa 28,8 milijardi eura ili 80,9 posto bruto domaćeg proizvoda, ali ova zemlja ima najveći BDP od svih tih država, tako da ima mogućnost da ga otplati.

List ističe da je javni dug Slovenije skoro četiri puta veći nego 2008. godine, kada je izbila globalna finansijska kriza.

Na drugom mjestu je Hrvatska s dugom od 28,7 milijardi eura, zatim Srbija s dugom koji je prešao 20 milijardi eura ili 63,3 posto BDP-a.


BiH ima javni dug od 5,5 milijardi, Makedonija od 2,7 milijardi, dok je Crna Gora na posljednjem mjestu sa dugom od 1,7 milijardi eura.


Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen