Samstag, 10. Mai 2014

Lektira pod naški

…imal ko odvas dastudira KNJIŽEVNOST trebami mom muhidinu danapiše maturski natemu uloga vjere u romanma mehmeda meše selmovića platiću dobro trebamu do ponediljka jebomu jamater tekse sad sjetio… (poruka na facebooku)

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen