Donnerstag, 29. Mai 2014

Fejzina kafana - obnovaFejzina bašča spremna za betoniranjeRadovi na objektu "Fejzine kafane i bašče" u Ljubuškom  izvode se svakodnevno.
Ovih dana vrše se pripreme za betoniranje bašče.
Zidovi od bašče ozidani sa kamenom sa kafane.
Sav kamen je lijepo iskorišten za bočne zidove.
Tradicionalno sijelo ove godine će se održati baš na ovoj prekrasnoj bašči!
Pogledajmo slikom dosadasnje radove...
(više slika na: ljubusaci.com)


a kad bude gotovo...Fejzina kafana i bašča izgledaće ovako:

projekat buduće Fejzine kafane, fotos sa ljubusaci.com

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen