Montag, 1. Oktober 2018

Put slonovače


Forenzičke metode odnedavno omogućavaju demaskiranje trgovačkih puteva krimčarenja slonovače.
Jedna studija u stručnom magazinu Science Advances pokazuje kako se genetskit rag sa konfiskovanih kljova slonova može uporediti sa geografskim podacima. To sada omogućavaju rezultati istraživačkog tima oko Samuela Wassera iz Centra za biologiju, Univerziteta u Washingtonu, koji su istražili genetski materijal krijumčarene slonovače, konfiskovane u periodu između 2006. i 2015. godine. Nalaze su unijeli u jednu DNA kartu, na koju su uneseni genetski podaci slonova iz čitave Afrike.
Istraživači su ovim uspjeli ograničiti porijeklo slonovače sa područja u krugu od 300 kilometara.
Pored podataka o ulovljenim slonovima, postale su vidljive metode i međusobna povezanost različite krijumčarene robe, pa čak i trgovačkih puteva i centara.
Krijumčari veoma često svoju, tonama tešku robu, distribuiraju različitim kontejnerskim brodovima. Čak 70 posto krijumčarene slonovače se ovako transportuje.
Na primjer, ako je jedna kljova slona otkrivena u zapadnoj Africi, a druga u jednom kontejneru u Maleziji, nova metoda odmah daje važećee dokaze o lancu krijumčarenja.
(sdz)

(NovaSloboda.ba)

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen