Donnerstag, 18. Oktober 2018

Ko je kome šta?Kratki riječnik rodbinskih odnosa

Ono kad stalno pitaš: koji je naziv za bratovu ženu, ili šta je to amidža, ili šta znaći jetrva.
Objašnjejne za neke najčešće korištene nazive:

Amidža, adže, stric, striko, strikan, striček….......očev brat
Amidžinca, strina………………………..............amidžina, stričeva supruga
Dajdža, daidža, ujak, ujo, ujkan…………............majčin brat
Dajdžinica, dainica, ujna…………………….......daižina, ujakova supruga
Tetka, teta, tetica………………….......................majčina i očeva sestra
Tetak…………………………………..................tetkin suprug
Tast, punac………………………….....................supruzin otac
Punica………………………………….................supruzina majka
Svekar………………………………….................suprugov otac
Svekrva…………………………………...............suprugova majka
Snaha……………………………………..............sinova supruga
Zet………………………………………...............kćerkin suprug
Nevjesta, nevesta……………………....................bratova supruga
Svak…………………………………....................sestrin suprug
Svast, svastika…………………………………....supruzina sestra
Zaova……………………………………..............suprugova sestra
Jetrve……………………………………..............supruge braće međusobno
Pašanci, pašenogi, badžanaci……………………..muževi sestara – međusobno
Amidžići, Stričevići…………………… …...........sinovi braće – međusobno
Amidžićne, Stričevne…………………..................kćeri braće – međusobno
Sestrići……………………………………............sinovi sestara – međusobno
Sestrične…………………………………..............kćeri sestara – međusobno
Bratić, bratanac…………………………...............bratov sin
Bratična……………………………………...........bratova kći
Sestrić………………………………………..........sestrin sin
Sestrična……………………………………..........sestrina kći
Sinovac……………………………………............bratov sin
Sinovka……………………………………...........bratova kći
Nećak………………………………………..........sestrin sin
Nećakinja…………………………………............sestrina kći (drugi naziv)
Šurjak, šura……………………………………….brat od supruge
Šurjakinja…………………………………...........supruga brata od supruge
itd...
(nekontamte.blogg.ba.)Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen