Montag, 4. November 2013

Sjeverni logor i Zalik 1878. godine
Sjeverni logor i Zalik 1878. godine

Slike i crteži starog Mostara

Sigurno najstariji crtež Sjevernog logora i Zalika...1878...nigdje ništa nije bilo...ili slikar nije nacrtao...prikazuje smještaj austrougarske vojske na području gdje je tek kasnije sagradjen Sjeverni logor i zidani objekti...sve ovo su samo barake...Ispod slike piše:

alexander_ritter_von_bensa_der_juengereadolf_obermueller_nordlager_bei_mostar_waehrend_des_bosnienfeldzugs_1878_original

(sa stranice: habsburger.net)

 
 


 

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen