Freitag, 15. November 2013

Ja nikad nisam


Ja nikad nisam... (Hercegovina)

 


Ja nikad nisam bio u Rimu

I ne znam da li ću ikad biti

Više bih volio kraj Tekije

Sa vrela Bune vodu piti.

U Pariz nikad išao nisam,

Ni vidio trijumfalnu kapiju,

Više bih volio u Mostaru,

da vidim onu staru ćupriju.

Nikad u Londonu nisam bio,

I ne planiram jednoga dana,

Više bih volio na Radimlji,

da vidim stećke dobrih Bošnjana.

Preko bare letio nisam,

A šta bih tamo, baš se pitam,

Više bih volio jednom u Stocu,

da ove stihove nekad pročitam.

 

Denijal Dergić

 


 


 

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen