Mittwoch, 14. Oktober 2015

Sitan znamen: Vladikin dvor


Izgradnja Mitropolitove palače (Mitropolije, Vladikinog dvora ili Vladičanskog dvora, kako sve nazivaju ovo zdanje), je završena 1910. godine.
Projekat za izgradnju ovog objekta je urađen od strane arhitekte Karla Paržika i građen je u periodu juli 1904 – oktobar 1909. godine.
Objekat Mitropolije predstavlja primjer neobarokne arhitekture, na kome se posebno ističu bogatstvo teksture i prefinjenost dekoracije u enterijeru i na fasadama objekta.
Ulazna fasada je izgrađena s naglašenim vijencima koji odvajaju spratove, sa statuama svetaca u nišama, motivima školjki i urni, tako da objekat podsjeća na barokne crkve u Evropi.
Priredili: Ismail Braco Čampara / Tibor Vrančić / Smail Špago
novasloboda.ba

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen