Freitag, 1. Mai 2015

Japan - Most za dobre živce


Kao zid, pred vozačima se odjednom uzdiže most Eshima Ohashi u Japanu. Most je treći po veličini na svijetu, a već je bio poprište snimanja reklamnih spotova.
Eshima Ohashi je most koji vrijedi pogledati. Ali samo kao pješak, ili sa neke prostojne razdaljine. A kao vozač automobila, ipak treba malo hrabrosti. Kad se gleda sa kopna, most se na jednom mjestu uzdiže uvis, kao zid, a sa druge strane spušta. Mora za kandidate za polaganje vozačkog.
Most prelazi preko jezera Nakaumi, ima dvije trake i dug je 1,7 kilometara. Nagibi se nalaze na obje strane mosta, od strane regiona Shimane šest posto, a od strane mjesta Tattori pet posto nagiba. Prilikom prelaska preko ovog mosta vozačima se čine da se voze u nekom zabavnom parku. Most je napravljen ovako, jer je morao imati dovoljno visine od vode, kako bi ispod njega mogli prolaziti veliki brodovi.
Međutim, strmina mosta na licu mjesta se ne čini tako neugodna, jer se ovakvi nagibi su bezipasni i poznati su vozačima, ali kad se most slika čeono, i most izgleda strašno, samo kad se fotografije prave teleobjektivom.
                              
Smail Špago

(novasloboda.ba)

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen