Sonntag, 25. September 2016

Zamagljena stvarnost?


Ili narcisoidnost facebook generacije...
Instalacija Shigeki Matsuyama viđena u Tokiju igra se sa kamuflažom koja je korištena u Prvom svjetskom ratu, kako bi se protivnik zbunio.
A u stvari, japanski umjetnik se poigrava sa narcisoidnošću facebook generacije: Jedna žena pravi selfi i postavlja ga na socijalne mreže. Što više pažnje time dobija, pojačava se njena potreba da od sebe daje još više. I konačno, na internetu se pojavljuje slika koja više nema nikakve veze sa stvarnošću, reprezentirana sa likom žene u sredini. Granice između sebe i vlastitog ja postaju zamagljene.
I na kraju, iz svega toga proizilazi pitanje: Šta je to još pravo, a šta inscenirano?
(izvor:stern)
Smail Špago
(Novasloboda.ba)

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen