Donnerstag, 29. September 2022

Pogled na stari Mostar

 (tekst koji slijedi objavljen je na facebooku dana 25. septembra 2022, autor je Ahmet Kurt)


Panorama najstarijeg dijela Mostara. Vidljive su četiri džamije (slijeva: Koski Mehmed pašina, Vučijakovića, Tabačica ili Kurtova, te Nezir agina). Prve tri su skoro u potpunosti srušene u agresiji na BiH 1992-95, dok su Nezir aginu džamiju srušile komunističke vlasti 1950. godine. Na istočnoj padini ubrzo po dolasku sultanove vlasti formiralo se više mahala, od kojih se krajem XIX stoljeća formira četvrt Bjelušine, gdje izgrađena velika pravoslavna crkva, koja je 1992. godine zapaljena i minirana. Na sreću, kao što vidimo sa slike, svih pet sakralnih objekata je ponovno dignuto i danas služe svojoj svrsi.

Na slici vidimo i tri objekta gradske infrastrukture: jednu od dvadeset i jedne sahat-kule koje su podignute u našoj zemlji za vrijeme osmanske uprave, kulu Halebija jednu od utvrda u fortifikacionom sistemu Mostara, te Krivu ćupriju preko koje je išao važan karavanski put prema Čitluku, Vitini, Ljubuškom, Imotskom, pa dalje prema lukama u Makarskoj i Splitu.

(Ahmet Kurt)

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen