Mittwoch, 11. März 2020

Sa stranica stare štampe: Prvi direktor mostarske gimnazije, 1893. godine
U časopisu “Dom i Sviet” iz 1893. godine objavljen je tekst o postavljenju prvog direktora mostarske gimnazije:

Na 28. listopada na svetčani način se je otvorio novi viši gimnazij u Mostara, glavnom gradu Hercegovine, uz prisustvo mnogobrojnoga obćinstva. Taj dan će ostati preznamenit u kronici Mostara, jer se je tim gimnazijem ispunila davno osjećana nužda, pošto Mostar, njegov položaj i znamenitost odavna zahtievahu jedan gimnazij. Sad se je pomoglo i toj nestašici, a Hercegovina ne će od sada biti prisiljena, da svoju djecu šalje u odviše daleko Sarajevo na nauke. Gradu Mostaru i njegovim gradjanom se je tim u velike ugodilo, jer su oni u više navrata pitali gimuazij, s toga je tada bilo veselja u Mostaru, a i „Glas Hercegovca" je izišao u svetčanom ruhu.
Gimnazij je otvorio okružni glavar okružja Mostarskoga (gotovo ciele Hercegovine) barun Benko, koji već dvie godine obnaša tu službu u posjednntih zemljah. Iz početka je bio u Nevesinju, za tim u Sarajevu, a već je nekoliko godina, što je a Mostaru.
Prvi upravitelj novoga gimnazija jest profesor Martin Bedjanić, rodjeni Slovenac, a dosada profesor klasičnih jezika u gimnaziju u Sarajevu.
Ovim udovoljujemo našoj dužnosti, da donesemo likove dvojice ljudi, koji su glavni bili pri otvoru gimnazija, koji će biti razsađnik znanja medju našom hrvatskom hercegovačkom braćom. Bože daj, da novi gimnazij odgovori zadaći, kakova ma se nalaže!"

Iz teksta Brune Marčića povodom 75.godišnjice gimnazije izdvajamo dodatak:

Gimnazija u Mostaru je otvorena 1893. godine i okupljala je učenike iz različitih dijelova Hercegovine. Školu su u prvom razredu 1893.godine pohađali muslimani, katolici, pravoslavci, Jevreji i to: katolika 24, pravoslavnih 34, muhamedovaca 8 i Židova (Mojsijevci) 2.

Predavači u prvom i jedinom razredu su bili:
-vjeronauk za pravoslavne Stevan Pravica,
-vjeronauk za katolike o.fra Luka Begić,
-vjeronauk za muhamedovce Derviš ef. Ljuta
-bosanski jezik Martin Bedjanić, profesor i direktor gimnazije
-njemački jezik Anton Pichler, profesor
-latinski jezik Martin Bedjanić
-zemljopis Anton Pichler
-matematika Anton Pichler
-prirodopis Anton Pichler
-prostoručno crtanje Nikola Bićanić, profesor
-krasnopis Nikola Bićanić

U 1895/1896. kao novi predmet uvedeno je pjevanje, a od trećeg razreda uveden je i arapski jezik. Od 1899/1900. u VIII razredu bili su jezici: bosanski, latinski, grčki, arapski, njemački, talijanski i francuski.

Gimnazija je u početku bila otvorena na Luci i tu je ostala do 1898.godine kada je za nju sagrađena naročita monumentalna zgrada u arapskom stilu po zamisli Benjamina Kalaja,ondašnjeg ministra finansija a blizu željezničke pruge.Docnije je zgrada proširena sa još jednim krilom (1902.) te je bila za ondašnji broj učenika vrlo prostrana..."

Fotografije: tekst iz časopisa Dom i Sviet i prof Martin Bedjanić

priredili: Armin Džabirov/Smail Špago/ Tibor Vrančić
(NovaSloboda.ba)

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen