Dienstag, 19. September 2017

Kako uragani dobijaju imeUragani Harwey i Irma su prošli, Karibi se spremaju na nalet uragana Maria. Uragan nazvan Jose, koji je slijedio nakon Irme, još je aktivan na Atlantiku.
Za mnoge će biti interesantno kako uragani dobijaju ime i ko im ta imena dodjeljuje.
Za Atlantik i sjevero-istočni Pacifik vodi se šest alfabetski uređenih lista. Imena daje Svjetska meteorološka organizacija (WMO),
Uragani dobijaju ime kako bi se za njihovo dejstvo ljudi što bolje pripremili, ali i kako bi se bolje podsjećali na njih. Do 1950. godine, imena je vodio američki Centar za uragane.
WMO za pomenuta područja vodi šest lista imena, koje se obrnu svakih šest godina. Imena su alfabetski poredana, pa je zbog toga Irma slijedila nakon Harweya, a iza su došli već pomenuti Jose, zatim Katia. Takođe su za uragane koji su u toku, ili tek slijede utvrđena imena redom: Lee, Maria, Nate, Ophelia, Philippe, Rina, Sean, Tammy, Vince i Whitney.
Za svaku sezonu odabere se 21 ime, koje se ne bira prema nekom naročitom uzoru nego imena moraju za svaki region biti privlačna i zvučati povjerljivo. Ime uragana Irma, bez obzira što zvučalo pod naški, u stvari ima njemačko porijeklo.
Imena katastrofalnih uragana bivaju brisana sa liste, kako bi se dugo godina iza njihovih dejstava sa sigurnšću moglo govoriti o njihovim posljedicama. Tako su sa liste već izbrisana imena Katarina iz 2005. godine, zatim Matthew iz 2012. godine.
Od 1979. godine uragani nemju samo ženska imena, kako je do tada bio običaj. Postoji samo jedno pravilo koga se WMO pridržava. Naim,e imena se ne daju sa početnim slovima Q,U,X,Y i Z, a nije moguće jednom uraganu dati ime WMO.
(izvor:diepresse)
Smail Špago
(NovaSloboda.ba)

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen