Sonntag, 10. September 2017

Gužva pod vodom


Kada se morska bluna (Morus bassanus) iz velike visine sjuri u more u lovu na ribu, njihova brzina tom prilikom dostigne do 100 km/h.
Jedan britanski morski biolog i fotograf studirao je dugi niz godina ponašanja ovih morskih ptica.
Samo uz puno sreće i strpljenja, pošlo mu je za rukom da napravi snimak jedne grupe bluna iz blizine, u borbi za hranu pod vodom. Snimak je nastao u moru ispred Shetlanda.
Blune žive na području Sjevernog Atlantika. Gnijezde u velikim kolonijama, na liticama sa pogledom na more ili malenim kamenitim ostrvima. Najveća kolonija od 60 hiljada parova živi na ostrvu Bonaventure u Quebecu, a najveći broj svjetske populacije se razmnožava oko Britanskog otočja. Selice su i većina ih zimuje na moru južnije u Atlantskom okeanu.
Odlični su ronioci, a prema vodi poniru velikim brzinama. Iako su spretni letači, nespretno polijeću i sleću. Uglavnom jedu malene ribe koje su okupljaju u grupama blizu površine vode.
(izvor:geo)
Smail Špago
(NovaSloboda.ba)

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen