Sonntag, 6. April 2014

Šesti apriliPobjeda nad fašizmomFašizam pobijeđen 1945.
► Na današnji dan prije 69 godina Sarajevo je oslobođeno od fašističke okupacije tokom Drugog svjetskog rata.
► U antifašističkoj borbi od 1941. do 1945. živote je dao 10.961 građanin Sarajeva.
► 5. aprila 1945. u 17 sati, kroz Višegradsku kapiju, ušle su prve partizanske jedinice za oslobođenje grada Saraje­va, 16. muslimanska NOU brigada.
► 6. aprila 1945. slomljen je otpor Nijemaca i pripadni­ka NDH i Sarajevo je oslobođeno.

Početak agresijePočetak opsade 1992.
 ►Na dan oslobođenja Sarajeva, 47 godina kasnije, Sarajevo je za­počelo novu bitku. Od početka agresije i opsade 1992. pa do 31. jula 1995. u Sarajevu jc ubijen, umro od gladi, hladnoće i nestao 11.541 civil, od kojih više od 1.000 djece.
►5. i 6. aprila 1992. održan je miting mi­ra ispred SkupštineBiH, a 60.000 ljudi iz svih di­jelova BiH imalo je samo jedan zahtjev - mir. Na njih su pucali snajperisti. U naredne skoro četiri godine BiH se izborila protiv agresije.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen