Montag, 14. April 2014

Kandelaber


Riječ kandelaber potiče od latinske riječi candelabrum, koja označava svjetiljku, odnosno candela, engeski candel, svijeća ili na francuskom candelabre. Imala je prvobitno značenje za stalak za svijeće, ili svjetiljke, koje su stajale na stalku, sa stubom u sredinina kome je bilo smješteno više svjetlećih elemenata. Pod pojmom kandilaber, kod nas se ovaa riječ koristi isključivo kao oznaka vanjskih stubova javne rasvjete. U 18. stoljeću koristio se i pojam girandola, koja se odnosila na mobilne svjetiljke, koje su onoga vakta bile uljne, kasnije fenjeri gaznjače. U Dalmaciji je u upotrebi riječ feral.
A u vezi sa ovom rječi, kod nas je najčešće u upotrebi riječ kandilj, koja označava svijeću, ili mum. Razlika između svijeće u muma je u materijalu od kojih se prave. Svijeća je od voska, a mum je od loja. Danas se najčešće koristi riječ kandilji, ili kandilje, kao oznaka rasvjete na munarama džamija, koje opet imaju posebno značenje u vrijeme ramazana, kad paljenje kandilja na munari označava kraj dnevnog posta i vrijeme iftara.Jedan od najpoznatijih mostarskih kandelabera bio je sve do izvjesnog vremena postavljen na Rondou. «Rondo, sa šest radijalnih ulica-aleja i centralnom kružnom zelenom površinom projektovao je ing. Miloš Komadina. Nedavno su neznalice uklonili centralni stub za rasvjetu koji potiče iz austrougarskog perioda i sad se nalazi u jednom od nekoliko mostarskih otpada. Umjesto ranijeg rustikalnog stuba postavljeni su u srcu Rondoa sa austriugarskim zgradama,nosači rasvjete šiljaste cijevi koje više liče na nosače zastava nego na kandelaber“. (Serdarević). 


Drugi kandelaber još prkosi vremenu, a nalazi se uz samu mostarsku tepu. Više ne služi nikavoj namjeni, Stoji kao spomenik na neka davna vremena. Nekada davno, prije nego što je Mostar dobio javnu električnu rasvjetu, na njemu su bile izvješeni fenjeri, koje su predveče palili za to posebno plaćeni ljudi. Kao u staroj pjesmi.....Aj, kad mahale fenjere zapale kad tanani dršću šadrvani . Aj, kad sa đula jeca glas bulbula kad def bije u prve jacije . Aj, aman jada kad akšam obvlada u minute kad bulbuli šute


(fotosi: arhiva, Tibor, Braco, internet)

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen