Mittwoch, 23. April 2014

Ono što još imamo, a uskoro nećemo imatiZaštita prirode

Ono što još imamo, a uskoro nećemo imati, ako se nešto ne poduzme

(uz Svjetski dan planeta Zemlja 22. aprila i svjetsku akciju Let's it do u subotu 26. aprila)

Na crvenoj listi ugroženih biljnih vrsta u Bosni i Hecegovini nalaze se četiri ranjive biljne vrste, koji će vrlo brzo nestati, ukoliko se nešto ne poduzme, u vrlo kratkom periodu.

U pogledu zaštite prirodnog naslijeđa, vrijeme radi protiv nas, jer ovu lijepu zemlju nismo naslijedili od predaka, nego pozajmili od potomaka. Stoga nam je zadatak da im je ostavimo ljepšom, nego što smo je dobili. Zaštita prirode mora se tematski aktualizirati sa ciljem pokretanja više lokalnih i regionalnih kampanja, koje bi rezultirale zaštitom i valorizacijom vrijednih lokaliteta u BiH, minimalno na kvantitativnom i kvalitativnom nivou zemalja EU. Ovim se daje jasna poruka, da će unaprijeđivanjem javne svijesti o odgovornosti vlasti i građana za zaštitu prirode, naša zemlja činiti veliki iskorak u postizanju standarda zaštite i približavanju EU.Dryas octopetala L.
Fresinica
Vrsta rasprostranjena u alpskom području visokih dinarskih planina na staništima sa ekstremnom
klimom.
Prema crvenoj listi ugroženih biljnih vrsta Bosne i Hercegovine Fresinica spada u ranjive (V) biljne
vrste.

Dryas octopetala L.
Mountain Avens
Mountain Avens is specie inhabiting alpine zones biotopes of Dinaric Mountains with extreme
climate.
According to Red List of Endangered Herb Species of B&H Mountain Avens is categorized as vulnerable (V) herb specie.Edraianthus niveus G. Beck
Bijelo vraničko zvonce
Endemična biljna vrsta Bosne i Hercegovine koja raste jedino na području planina Vranica, Zec i
Vitreuša u Bosni.
Prema crvenoj listi ugroženih biljnih vrsta Bosne i Hercegovine vraničko zvonce spada u rijetke (R)
biljne vrste.

Edraianthus niveus G. Beck
White Rockbell
White Rockbell is endemic herb specie restricted to mountains Vranica, Zec and Vitreuša in B&H.
According to Red List of Endangered Herb Species of B&H White Rockbell is categorized as rare (R) herb specie.
Silene acaulis L.
Busenasta pušina
Biljka iz porodice karanfila koja raste na kamenitim mjestima u alpskom pojasu najviših
bosanskohercegovačkih planina. Predstavlja glacijalni relikt u flori Bosne i Hercegovine.
Prema crvenoj listi ugroženih biljnih vrsta Bosne i Hercegovine busenasta pušina spada u ranjive (V) biljne vrste.

Silene acaulis L.
Moss Campion
Moss Campion from Carnation (Caryophyllaceae) family inhabits rocky biotopes of alpine zones of
the highest Bosnia-Herzegovina mountains. It is a genuine glacial relict of flora in B&H.
According to Red List of Endangered Herb Species of B&H Moss Campion is categorized as vulnerable (V) herb specie.Dianthus petraeus Waldst. et Kit.
Stijenski karanfil
Endemična biljna vrsta Bosne i Hercegovine koja raste i u susjednim balkanskim zemljama. Ovo je
planinski karanfil sniježnobijelih mirisnih cvjetova koji se zbog svoje ljepote često i uzgaja.
Prema crvenoj listi ugroženih biljnih vrsta Bosne i Hercegovine stijenski karanfil spada u rijetke (R)
biljne vrste.

Dianthus petraeus Waldst. et Kit.
Fragrant Snowflake
Fragrant Snowflake is endemic herb specie of B&H widespread in neighbouring Balkan countries. This is a mountain carnation with snow-white scented flowers. It is widely cultivated due to its exquisite appearance.
According to Red List of Endangered Herb Species of B&H Fragrant Snowflake is categorized as rare (R) herb specie.


 (izvori: fotosi i tekst iz publikacije Bosna RE izvjestaj 2008,  CCI 2007)

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen