Samstag, 19. April 2014

...a propos jaja...Dolazi dječak kući i pita:
-Šta je bilo prije, koka ili jaje?
-E moj sine, prije je bilo i koka i jaje, i karpuza, i išlo se na more svake nedelje!


Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen