Samstag, 26. April 2014

...haj ti to skontaj...

malo viša matematika...

-Šta je sa onom tvojom prijateljicom matematičarkom?
-Ma bježi, prekinuli. Nikako je skontat. Ja je zovem telefonom, a ona mi kaže da sačekam dok se sabere, jer se upravo bila oduzela, pošto je djelila krevet sa tri nepoznate...osobe???

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen