Donnerstag, 7. März 2019

Iz materijala za knjigu Mahala Carina u Mostaru – Bombardovanje 14. januara 1944.

Mahala Carina.
SAD su otvorile vojne arhive iz II svjetskog rata, koje svako može pretraživati uz predhodno plaćanje. Mnogo dokumenata o bombardovanju Mostara, ovde samo jedno od 14. 1. 1944. kada su poginule tri osobe sa Carine i srušeno više kuća. Na slici, gdje danas parkiralište, na uglu Lacine i P. Lažetića sokaka, bila je jedna od kuća trgovca Gredića koju je taj dan pogodila bomba namijenjena mostu kod Musale. Tri aviona su srušena, poginulo preko sto civila. Pored slamanja kičme Trećem rajhu, intezivno bombardovanje jadranske obale i aerodroma u blizini početkom 1944. godine, imalo je za cilj prevariti njemačku komandu da će drugo iskrcavanje Saveznika biti na Balkanu, a ne u Normandiji.
(Ahmet Kurt/ facebook)

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen