Dienstag, 12. Januar 2016

Zbogom srednji talasi!

ide
Na zadnji dan stare godine, u Njemačkoj su ugašeni posljednji predajnici koji su emitovali radio program na srednjim talasima. Na taj način su sa srednjih talasa isčezle sve radio stanice.
Kraj srednjih radio talasa, nakon što su već, prije dugo vremena, ugašeni predajnici za kratke i duge radio talase, ima svoje razloge: radio se od kraja šezdesetih godina sluša pretežno na UKW talasima, a godinama su ostajali troškovi održavanja postrojenja preko kojih su se emitovali programe na ovim talasima. Komisija za posredovanje finansijskih potreba radio postrojenja dala je konačnu riječ o isključenju ovih postrojenja. Ovim potezom će se u naredne tri godine uštediti 79 miliona eura. Broj slušalaca koji su slušali radio na srednjim talasima već odavno je zanemarljiv.
Ovim potezom, njemački radio oprostio se od svojih korjena, koji se protežu u dvadesete godina prošlog vijeka. Već tada se uočila mana srednjih talasa, jača stanica zbog širine nosećih talasa zauzimala bi neku frekvenciju i gušila slabije radio stanice, koje su radile na susjednim frekvencijama. Poseban problem je stvaralo reflektovanje radio talasa od jonosfere, sa visine od 80 kilometara, i vraćanje talasa na zemlju, što je izazivalo njihanje talasa na radio prijemniku i smanjivanje jačine zvuka. Istovremeno bi noseći talas preuzimao svaki udar groma i šumove iz atmosfere, a na zemlji sakupljao šumove paljenja automobila, tako da je slušanje pojedinih radio stanica na srednjim talasima često bilo i mučno i neugodno. Osim toga, situacija u atmosferi je bivala drugačija po danu, nego po noći, pa su se mnoge stanice puno bolje mogle čuti iza ponoći, dok ih je bilo nemoguće i pronaći i slušati po danu.
U međuvremenu, za sve one koji drže do ljudskih prava, postao je skandal ukoliko ljudi ne mogu dobiti informaciju bez smetnji i u najboljem kvalitetu tona. U kršenju tih prava naročito su se isticale takozvane piratske radio stanice.
Radio je od samog svoga početka, pa sve do danas bio jedan pefektni prijemni uređaj, jedna avanturistilka mašina za izlet u strani, daleki i nepoznati svijet. Vijesti koje je čovjek dobijao, iako su bile praćene pištanjem, krčanjem i uz lelujanje zvuka, imale su svoju vrijednost.
Malo stariji ljubitelji radija ostali su vjerni radiju sve do današnjeg dana, iako su primat u informisanju već odavno preuzeli, prvo televizija, a kasnije internet i nove informativne tehnologije. Starije generacije ne mogu zaboraviti noći probdjevene uz radio, tražeći i slušajući muziku sa radio Luxemburga, kao i radio prenose fudbalskih utakmica. Radio na srednjim talasima nikada nije sakrivao svoje muke sa proizvodnjom i prenosom radio programa. A podsjećao nas je i na jedan manje perfektan svijet iz kojega potiče.
Zbog toga smo na zadnji dan stare godine doživjeli još jedan gubitak.
(izvor:diezeit)
Smail Špago
(Novasloboda.ba)

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen