Montag, 11. Januar 2016

Kao klompa po kamenu


(Preneseno sa blog92.net, postavio elis 05012016)

Klompa

uprkos neslaganju ekonomista
pa i suvremenih povjesničara
isti je poriv
gonio graditelje ćuprije u mostaru
i duvara u berlinu

valjalo je poručiti
eto tu smo
pa koliko bude volja tvoja
toliko ćemo jastvovati
i tužiti se
i tužakati

kad je duvar srušen
i ćuprija bez potpornja ostade
pa se u neretvu strovali

u međuvremenu
ćupriju su obnovili
ali duvar još nisu
i ne zna se kad će
nit se zna
hoće li ga obnavljati
samo u berlinu

isti poriv goni i turiste
da se po mostu smucaju

sve isto u njima
i na njima
iste babe isti fotoaparati isto mumlanje
samo koža i obuća
različite

jedan natakario klompe
pa odmjereno korača
jer zna da je nepristojno
ispoljavati žurbu i ushićenost
na vratima tajne

ako ćemo iskreno
za žurbu nema ni razloga
ta o jednom je trošku uspio
obići tri čuda
a sad može i sladoled

mene međutim jebe
to što mi se čini da sam ovaj zvuk
već negdje čuo

pa da
tako zvekne čaura
kad je zatvarač topa ispljune

kao klompa po kamenu.

(Elis Bektaš)

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen