Montag, 4. Januar 2016

Udruženja građana Mostarski rođeni: 15 NAVIJAČKIH ZAHTJEVA


Dana 14.12.2015 godine.rukovodstvo Fudbalskog kluba Velež Mostar je najavilo da će do 31.12.2015.godine održati sastanak sa navijačima okupljenim oko Udruženja građana Mostarski rođeni,Kluba navijača Red Army i navijača koji žive van granica naše domovine.
Kako do pomenutog sastanka nije došlo navijači su u Sali Centra za djecu i omladinu sa posebnim potrebama Los Rosasles kojem se ovim putem  zahvaljujemo na ustupljenom prostoru, organizovali tematski skup na kojem su usaglasili svojih 15 zahtjeva a koji se direktno tiču FK Velež te iste putem elektronske pošte dostavili UO FK Velež.
Želimo naglasiti da će se ovih 15 navijačkih zahtjeva  morati pridržavati kako sadašnja tako i svaka buduća Uprava našeg voljenog kluba, ukoliko žele imati bezrezervnu podršku navijača.
Iskoristili bi ovu priliku da svim navijačima FK Velež poželimo sretnu i uspješnu Novu 2016. godinu u nadi da će ona donjeti bolje sutra našem voljenom klubu.

15 NAVIJAČKIH ZAHTJEVA :

1. Izmjena Statuta FK Velež te sve buduće aktivnosti u klubu raditi u skladu sa Statutom
2.  sve raspoložive snage za pronalazak ljudi koji će u ovom momentu preuzeti rukovođenje klubom,
3. Finansijski presjek poslovanja i pozivanje na odgovornost,
4. Obezbjediti dva mjesta unutar UO kluba, jedno za predstavnika UG i jedno za predstavnika KN koji će u svakom momentu svjedočiti transparentnosti u radu UO kluba,
5. Izrada dugoročnog plana kako ekonomskog tako i funkcionalnog u kojem će se do u detalje razraditi model stabilnog finansiranja kluba kao i sistematizacija radnih mjesta i svih ostalih tačka koje jedan klub čine funkcionalnim,
6. Omladinski pogon staviti kao prioret na kojem će se u budućnosti graditi okosnica i kostur, prvog tima, formirati skauting radnu grupu koja će imati zadatak da u region pronalaze talentovane mlade igrače koji će se afirmisati u FK Velež, uspostaviti saradnju sa svim privatnim školama fudbala u gradu Mostaru i šire,
7. Omladinskoj školi obezbjediti sve potrebne i kvalitetne uslove za rad kao i kvalitetne stručnjake u okvirima naših mogućnosti,
8. Veća angažiranost po pitanju infrastrukture, stadiona, i radnih prostorija Fk Velež
9. Iznaći model korektne saradnje sa privrednicima Grada Mostara i regije,
 10.Obezbjediti šefa stručnog štaba prvog tima koji će ponuditi viziju a koja će biti u skladu sa predloženim dugoročnim planom,te istom obezbjediti Slobodan rad I slobodan odabir igrača,
11. Dugoročni plan kvalitetno predstaviti legendama kluba te sa njima pokušati napraviti saradanju koja će biti bazirana na pomoći edukacije naših trenera kako bi stekli uslove za dobijanje Uefinih licenci a koji će u budućnosti raditi u Omladinskom pogonu i prvom timu,
12. Formirati radnu grupu unutar kluba koja će obaviti razgovore sa svim parlamentarnim strankama u Mostaru I pokušati napraviti deklaraciju koju će sve stranke potpisati a koja će se ticati svih vitalnih interesa Veleža kako na gradskom tako I na kantonalnom nivou,
13. Rukovodstvu kluba obezbjediti nesmetan rad i bezrezervnu podršku sve dok se budu držali zamišljenog plana i sve dok budu radili u skladu s njim
14. U slučaju određenih pritisaka i prijetnju službeno i javno obavjestiti javnost te u slučaju prijetnji bilo kakve prirode podnostiti krivične prijave protiv onih koji iste upućuju.
15. Zajedno sa UG i KN raditi na afirmaciji što većeg broja navijača Ii izradi krucijalnih projekata koji u mnogome mogu pomoći finansiranju kluba i njegovoj popularizaciji.


(novasloboda.ba)

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen