Samstag, 10. Februar 2024

Izgubljene građevine – Hotel Ruža

 Hotel Ruža. Godine 1978. dovršen je projekt arhitekte Zlatka Ugljena – hotel Ruža. Na tom se mjestu nekad nalazila čuvena kavana Ruža, pa je po njoj i hotel dobio ime. Izabrana lokacija hotela bila je jedinstvena. Stari grad sa Starim mostom bio je udaljen manje od 400 metara. Pored njega teče rijeka Radobolja tako da je iskorištena mogućnost odvođenja jednog manjeg kraka izravno kroz hotelske sale, što je davalo izuzetan ugođaj gostima kao da borave u prirodi. Ovaj dojam prirode u interijeru su još više upotpunjavali brojni i veliki stakleni otvori i dostupnost sunca, kao i cvijetne površine i kameni aranžmani. Skladna gradnja, koja se uklapala u vizure staroga grada izazivala je nezaboravan doživljaj kod posjetitelja. Okruživale su ga tri raličite terase u tri razine, a eksterijer je sačinjen od karakterističnog hercegovačkog kamena, dok je u interijeru preovlađivalo drvo. Po velikom smještajnom kapacitetu, dobroj kuhinji i ugodnoj atmosferi, ovaj hotel postao je najznačajniji hotelski smještaj u Mostaru. Pred početak zadnjeg rata doneseni su planovi o nastavku gradnje druge faze hotela Ruže na mjestu dotadašnje štamparije Rade Bitanga, međutim, rat je zaustavio sve planove. Tokom rata hotel je pretrpio velika razaranja od granata, pa je bijela ljepotica postala gomila crnog krša. U godinama nakon rata, vlasništvo objekta promijenjeno je, srušen je do temelja i počela je gradnja hotela (hotel Marriott) po novom projektu, mnogo većem, glomaznijem, po projektu koji odudara od niskih građevina starogradske jezgre.

Ponukani sporom obnovom i rušenjem nekih poznatih građevina iz naše mladosti, prije 10 godina smo kreirali seriju fotografija pod nazivom IZGUBLJENE GRAĐEVINE. Namjera je bila podsjetiti se na one koje su srušene i zauvijek izgubljene ili ubrzati obnovu nekih od njih. Međutim, kao što je vidljivo, ni danas se situacija nije puno promijenila – srušene ne niču ili su u međuvremenu izniknuli neki novi objekti, a oštećeni se ne obnavljaju.

Fotografije su rađene kombinacijom tada (2014. g.) aktualnog stanja objekata te ubacivanjem istih iz doba njihova punog sjaja. Nastojali smo što točnije uglaviti objekte u starije fotografije. Koliko smo uspjeli – procijenite sami.

CIDOM team


kombinacija 1980-ih i februar 2024.

(spagos)

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen